Engasjement gir deg superkrefter på jobb

Nyheter: Gleder du deg å gå på jobb om morgenen? Studier viser at engasjerte ansatte bidrar til lønnsomhet, innovasjon og lojale kunder.

[corner-ad id=1]– Engasjement kan knyttes til nyskaping, kundefokus, kvalitetsfokus, produktivitet, endringsvilje og sykefravær. Går du på jobb med høyt engasjement trekker disse faktorene i positiv retning sammenlignet med kolleger med middels eller lavt engasjement, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

Han viser til en Ennova-analyse gjennomført i en stor nordisk finansiell virksomhet som viste at ansatte med høyt engasjement oppnådde 9 prosent høyere kundelojalitet enn sine mindre motiverte kolleger. De sto også for en inntjening som i snitt lå 40 prosent høyere enn det mindre motiverte kolleger klarte.

– Bare det at folk tar initiativ står for 34 prosent av all nyskaping, og engasjerte ansatte tar mer initiativ. Høyt engasjerte medarbeidere har også ned mot halvparten av sykefraværet til mindre engasjerte ansatte, sier Bolstad.

Han får støtte av Solfrid Skilbrigt. Hun har vært HR-direktør i konsulentselskapet Sopra Steria og forløperen Steria siden 1999.

– Vi bygger hele vår selskapskultur på erkjennelsen om at engasjerte medarbeidere gjør en bedre jobb. Ved å være rause, inkluderende og oppmuntre til kreativitet, initiativ og deling av kompetanse har vi klart å være et bærekraftig og lønnsomt selskap i en årrekke, sier Skilbrigt.

Firmakultur mot voksesmerter

2014 ble enda et år med over 250 nyansettelser. Samtidig leverte konsulentselskapet en omsetningsvekst på 20 prosent. I forrige uke ble Sopra Steria kåret til nummer 3 på Great Place to Work sin liste over Norges beste arbeidsplasser.

– Vi er spesielt stolte over å ha kommet på denne listen for 8. år på rad og på pallen 3. år på rad. Siden 2007 har vi nesten firedoblet antall medarbeidere i Norge. Likevel har vi styrt klar av voksesmerter, mye takket være at vi klarte å beholde og utvikle vår kultur og våre verdier, sier Skilbrigt. Nylig ble det klart at Torbjørn Meland (37), som er direktør for applikasjonsløsninger i Sopra Steria, kom på 2. plass i Assessits årlige «Årets Unge Ledere»-kåring. Samtidig er seniorrådgiver Christian Busch én av tre finalister som kjemper om prisen «Årets Konsulent».

Tre ledertips

Even Bolstad forteller at det er tre grep en leder kan ta for å få opp engasjementet på arbeidsplassen: Øke autonomien, øke mestringen og øke meningen.

– Da øker engasjementet og de positive effektene kan høstes. Imidlertid kan dette slå motsatt ut dersom en leder overselger jobbens meningsinnhold og deretter ikke klarer å innfri forventningene. Et råd vi ofte gir ledere er å snakke ordentlig og gi skikkelige forventningsavklaringer, sier han.

Slik blir du mer engasjert på jobb:

1. Ta ansvar for din egen arbeidsglede.

2. Tenk over hva som gjør deg stolt på jobben.

3. Vær konstruktiv – ikke gjør problemer større enn de er.

4. Gjør en kollega glad hver dag.

5. Strekk deg mot å stadig lære noe nytt.

6. Ta del i det sosiale liv på jobben, by på deg selv.

7. Oppsøkt aktivt fora der du kan bidra med din kunnskap, delta i komiteer og organisasjoner.