En typisk familie bruker 1.100 kroner mer i måneden

Nyheter: Utgiftene til en vanlig norsk familie har økt med 1.100 kroner i måneden siden februar, ifølge forbruksforskerne i Sifo.

Det er kostnader til mat og drikke, andre dagligvarer og bilhold som har økt mest på det siste halvåret. Samtidig har prisen på barnehage gått ned.

Referansebudsjett

– For en eksempelfamilie med to voksne og to barn, hvor ett av barna går i barnehage, innebærer denne justeringen en økning i månedlige kostnader på i overkant av 1.100 kroner, sier forsker og prosjektleder Marthe Hårvik Austgulen ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Sifos referansebudsjett og tilhørende kalkulator er oppdatert med nye tall fra august 2022. Det er første gang siden 1990-tallet at det er hentet inn nye priser to ganger i året.

Referansebudsjettet viser hva det koster å leve på et akseptabelt forbruksnivå for hushold av ulik størrelse og med forskjellig alders- og kjønnssammensetning. Utgifter til bolig og strøm holdes utenom.

Normalt oppdateres tallene én gang i året – i februar. Men ettersom vi i 2022 har opplevd betydelig høyere prisvekst enn tidligere år, er referansebudsjettet nå oppdatert. Det tar utgangspunkt i konsumprisindeksen, men det er også samlet inn oppdaterte priser på enkelte forbruksområder.

Referansebudsjettet har blitt årlig oppdatert siden 1987. Det brukes av det offentlige, banker og privatpersoner. Blant annet brukes det for å fastsette barnebidrag og som bakgrunn for å innvilge lån. Mange bruker det også som utgangspunkt for å sette opp sitt eget budsjett.