Rita Ottervik: – Jeg misliker slike avtaler sterkt

Nyheter: Rita Ottervik reagerer sterkt på Adresseavisens omtale av Rune Olsøs engasjement i saken om utbygging på Kystad.

I går ble det kjent at Rune Olsø, som ansatt i selskapet Staur, har inngått en millionavtale med en utbygger for å tilrettelegge for en større boligutbygging på Kystad på Byåsen.

Rita Ottervik, som tildigere har vært vag i omtalen av partikollega Olsøs engasjementer i Trondheims eiendomsbransje, gjør nå en helomvending:

– Jeg vet at denne type avtaler ikke er ulovlig, og at flere jobber slik, men jeg misliker dem sterkt og mener de er noe svineri, sier Rita Ottervik til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR)

Men oppstusset endrer ikke Arbeiderpartiets holdning til sakens realiteter:

– Det har ingen betydning for Aps holdning i denne saken, vi ønsker ikke å bygge ut dette området og det sa vi i november da reguleringsforespørselen kom opp i bygningsrådet. Vi ønsket kun sammenhengende landbruksområder bak grønn strek. Kystad og andre små grønne flekker, som Chamonix, ble ikke vernet, men vil heller ikke bli bygd ut. De som vedtok dette, ante ikke noe om denne avtalen. Meg bekjent har det ikke vært møter med Aps representanter i denne saken. Vi forandrer ikke mening om Staur har inngått en uheldig avtale, sier Ottervik, til Adresseavisen.

Rune Olsø sier følgende til Adresseavisen:

– Rita sier hun ikke har satt seg inn i Staurs avtale og derfor ikke omtaler den konkrete avtalen. Avtalen mellom Staur og Kystad faller ikke under den typen avtaler som Rita omtaler, da det ikke ligger noen bonuser i avtalen. Avtalen er slik at man utfører arbeid knyttet til utviklingen av eiendommen, og Staur skulle få betalt for dette underveis, ved ulike milepæler. Dette er heller ingen skjult avtale, fordi den krever at man orienterer åpent om den når man er i kontakt med kommunen. Dette er med andre ord ikke en slik avtale som Rita omtaler, sier Olsø.