Derfor sliter rådmannen med å få inn fagfolk i skoler og barnehager

Nyheter: Morten Woldden ut mot regjeringens bemanningsnormer

Bemanningsnormene som regjeringen har innført, gjør det vanskeligere å få inn andre fagfolk i barnehager og skoler, mener rådmann Morten Wolden i Trondheim.

Rådmannen la onsdag fram sitt budsjettforslag for den nye kommunen, som vil bestå av Trondheim og Klæbu fra nyttår.

Da gjorde han det klart at han ikke er glad for bemanningsnormene.

– Et problem

– Vi får ikke den fleksibiliteten vi trenger. Det blir ikke plass til andre yrkesgrupper, med sosialfaglig kompetanse, noe som er et problem, sier Wolden ifølge Adresseavisen.

I barnehagen er det satt krav til hvor mange voksne det skal være per barn. Det skal også være minimum én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Lærernormen i skolen ble skjerpet i høst og sier at det maksimalt være 15 elever for hver lærer på 1.–4. trinn. Fra 5.–10. trinn blir tallet 20 elever per lærer.

Rådmannen foreslår investeringer på 10 milliarder kroner i den neste fireårsperioden, inkludert 1,4 milliarder kroner til skole, 900 millioner kroner i idrettsanlegg og én milliard på vann og avløp som følge av klimaendringene.

Wolden foreslår også å redusere bunnfradraget i eiendomsskatten, fra en halv million til 350.000 kroner, slik at flere må betale.

Budsjettforslaget skal behandles av det nyvalgte bystyret, der Arbeiderpartiet har inngått samarbeid med SV, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet om styringen for de neste fire årene.

(©NTB)