Derfor innføres det flyforbud over Trondheim fengsel

Nyheter: Luftfartstilsynet har innført flyforbud over åtte norske fengsler med høyt sikkerhetsnivå.

 Tilsynet opplyser at forbud innføres av hensyn til sikkerheten.

De åtte fengslene forbudet gjelder er Bergen fengsel, Halden fengsel, Ringerike fengsel, Stavanger fengsel, Telemark fengsel Skien avdeling, Trondheim fengsel, Romerike fengsel Ullersmo avdeling og Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.

Høy risiko for samfunnet

Disse fengslene brukes til varetektsfengsling og straffegjennomføring for personer som kan innebære en høy risiko for samfunnet. Forbudet kommer etter at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) kontaktet Luftfartstilsynet og meldte om behov for flyforbud.

Direktoratet tror et forbud vil redusere faren for at droner eller andre luftfartøyer brukes til å avdekke sikkerhetsinstallasjoner eller til å smugle rusmidler og våpen inn i fengslene.

– Vi har ikke hatt mange slike hendelser, men vi valgte likevel å ta initiativ til dette for å forebygge nye tilfeller, sier direktør Lise Sannerud i KDI.

Flyforbudet gjelder fra et bestemt punkt inne i fengslene og innenfor en radius av 0,5 nautiske mil, altså 926 meter.

Opprettelsen av områdene med flyforbud betyr at det berørte luftrommet blir stengt for all luftfart som ikke er unntatt fra restriksjonene eller har fått særskilt tillatelse til å fly der.

Forbudet gjelder ikke flying i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse, søke- og redningsoppdrag eller øvelser på slike oppdrag. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2019.

(©NTB)