– Den norske modellen demonteres av utenlandsk lederskap

Nyheter: Årets Norsk Ledelsesbarometer viser at det er forskjell på hvordan ansatte og tillitsvalgte opplever innflytelse i norskeide og utenlandskeide bedrifter. Undersøkelsen, som blir presentert 14. august på Arendalsuka, gir klare indikasjoner på at det pågår en demontering av den norske modellen.

I offentlige virksomheter og norskeide bedrifter svarer nær halvparten at de har stor eller svært stor innflytelse på egen arbeidssituasjon, mens tallet er 41 prosent i utenlandskeide virksomheter og 31 prosent i virksomheter med både norske og utenlandske eiere. Forskjellene er signifikante.

– Dette bekrefter at det finnes en genuin norsk arbeidslivsmodell som skiller seg fra andre lands tradisjoner og arbeidslivsmodeller, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne, som sammen med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) står bak Norsk Ledelsesbarometer.

Hierarkiske virksomheter

Forskjellene blir enda større når man ser på innflytelse på arbeidsorganisering og styring og organisering av virksomheten. Årets undersøkelse indikerer at norskeide arbeidsplasser i større grad preges av samarbeidsmodellen, mens det i flere utenlandske virksomheter ser ut til å ha etablert seg mer hierarkiske og mindre demokratiske ledelsesmodeller.

– I de virksomhetene hvor man bruker mer tid på kontroll av holdninger og adferd og har lite rom for å ta initiativ til endring og til å forme sin egen rolle i virksomheten, oppleves arbeidsplassen som mindre trygg og effektiv. Jeg stiller store spørsmål ved om satsing på kontroll med ansattes holdninger har noen gunstige virkninger i virksomheten overhodet, poengterer Brekke.

Tema i Arendal

I forbindelse med Arendalsuka blir det fokus på medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen. Årets Norsk Ledelsesbarometer hevder at visse former for ledelse og HR-systemer svekker både partssamarbeidet og den enkeltes medvirkning, og at den norske arbeidslivsmodellen med vekt på bedriftsdemokrati og samarbeid blir demontert av nye ledelsesformer.

Forskerne Bitten Nordrik og Eivind Falkum i AFI vil, sammen med bl.a. advokat Jon Wessel-Aas, Hanne Kristin Rohde, Marit Lysebo, Sigve Bolstad og politiker Else-May Botten sette søkelys på temaet fra kl 10.00 fredag 14. august på Thon Hotel Arendal.

NORSK LEDELSESBAROMETER:

Norsk Ledelsesbarometer ble etablert som en årlig undersøkelse blant Ledernes medlemmer i 2008. I 2015 er det Arbeidsforskningsinstituttet som har utført undersøkelsen for Lederne. Barometeret består av et spørreskjema som sendes elektronisk til medlemmene av forbundet og i år fikk vi svar fra 2973 av i alt 12000 medlemmer. Det vil si at vi har svar fra nesten hvert fjerde medlem, eller 25 prosent.