I dag er det 366 år siden byen brant ned, men fortsatt er trehusene utsatt for fare

Nyheter: Over 300 år etter de katastrofale bybrannene har vi fortsatt en situasjon der det kan bli omfattende branner i trehusbegyggelsen i Trondheim.

5. januar 1651 gikk hele Trondheim by opp i flammer. Byen hadde på den tida 4000 innbyggere – mange av dem var lutfattige.

30 år senere ble byen igjen herjet av brann. Det eneste som stod igjen etter brannen i 1681 var Nidarosdomen og deler av Vår Frue kirke.

– Trehusbebyggelsen brant i sin helhet og det var kaotiske tilstander i byen. Folk ble mistenksomme og skyldte på hverandre, men det er den dag i dag uvisst hvor brannen egentlig startet, sier historiker og forfatter Terje Torberg Vevik Bratberg, til NRK Trøndelag.

Leder ved forebyggende avdeling i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Anna-Karin Hermansen, mener vi over 300 år etter de katastrofale bybrannene fortsatt har en situasjon der det kan bli omfattende branner i Trondheim:

– Spesielt hvis man får vær slik som vi så under Lærdalbrannen. Da var det ekstremt tørt og kraftig vind som førte til at flammene spredte seg utrolig raskt, sier hun til NRK.

Spesielt ett forhold øker risikoen for at en brann kan få stort omfang: Trehusene står tett og har dårlige skillevegger seg imellom:

–  Vi planlegger innsatser i disse trehusene for å være godt forberedt om det skulle skje noe. Forebyggende tiltak er utrolig viktig. Alle som eier og bruker bygningene må ta sitt ansvar for å hindre at kulturarven går tapt i brann, understreker Hermansen.