Aksjonistene jubler: Vindkraftverk stanses av departementet

Nyheter: Arbeidene stanses midlertidig etter pålegg fra Kommunaldepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag besluttet at arbeidet med vindkraftparken på Frøya må stanses midlertidig. Departementet har ikke tatt stilling til om det er feil eller mangler ved Fylkesmannens vedtak.

Departementet tar ikke stilling til om det skal være vindkraftpark eller ikke på Frøya, men skal foreta en grundig gjennomgang av Fylkesmannens behandling av saken.

– Vanskelig sak

– Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, i en pressemnelding.

15. april 2019 påla Frøya kommune TrønderEnergi Vind AS stans i arbeidet med vindkraftparken. Fylkesmannen i Trøndelag opphevet stansningspålegget etter klage fra TrønderEnergi. Frøya kommune har bedt departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. I forlengelse av dette har kommunen også bedt om at arbeidene med vindkraftparken stanses til departementet har ferdigbehandlet kravet om omgjøring.

En beslutning om utsatt iverksetting innebærer ikke at departementet har tatt stilling til om det er feil eller mangler ved Fylkesmannens vedtak som innebærer at dette er ugyldig.

Saken har høy prioritet i departementet, heter det i meldingen.

– Lykkelig

– Jeg kunne ikke vært mer lykkelig. Jeg har ingenting av æren for dette vedtaket, men deler gleden, sier Venstres toppkandidat til fylkestinget i Trøndelag, Tove Eivindsen, til Adressa (BAK BETALINGSMUR)

-Dette betyr at departementet har hørt på kommunen, og det er positivt. Men vi håper på en snarlig avklaring, og regner med at den kommer over helgensier ordfører Berit Flåman på Frøya, til Adressa.

– Klart jeg er fornøyd, sier en av aksjonistene på Frøya, Dordi Hammer.

Hun er førstekandidat på kommunelista til Rødt for kommunevalget og har deltatt i aksjonene i vår.

Trønderenergi er overrasket

Selskapet Trønderenergi bemerker at departementet ikke har gjort noen realitetsvurdering av saken.

– Vi er overrasket over vedtaket, men vi har fått forklart at utsatt iverksettelse i forkant av behandling av saker med naturinngrep er normal praksis i slike tilfeller, heter det i en pressemelding fra Trønderenergi.