Blir dobbelt så stort som monsterhallen og stenger utsikten mot fjorden for alltid

Nyheter: Synes du "gulltanna" på Brattøra, Nidarøhallen eller Powerhouse ble for stort og dominerende? Bare småtterier i forhold til planene for Trondheim Stasjonssenter som behandles i bygningsrådet i dag.

Planene for den nye sentralstasjonen i Trondheim er et gigantprosjekt som vil ruve som en mur mot fjorden, og forandre byens skyline for alltid: Inntil 90 600 m2 skal bygges ut, noe som er dobbelt så stort som den nye hallen på Nidarø eller like stort som den planlagte campus-utbyggingen ved Gløshaugen.

Den enorme bygningsmassen vil strekke seg fra Sjøgangen til politihuset og rage sju eller åtte etasjer mot himmelen. Prosjektet vil inneholder ny terminal for jernbane, hurtigbåt og buss, i tillegg til kontor- og næringslokaler og 500 leiligheter. Mye av bebyggelsen vil bli lagt på et lokk over jernbanesporene.

Bygningsmassen vil strekke seg fra Sjøgangen til Politihuset og vil på det høyeste bli syv eller åtte etasjer.

Det er Trondheim Stasjonssenter AS som står bak planene. Selskapet som ble stiftet i 2013, eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune (40%), Bane NOR Eiendom (40%) og Trondheim kommune (20%).

Travelt knutepunkt

Trondheim Stasjonssenter vil også inneholde boliger og servicefasiliteter i det som utbyggerne mener blir Midt-Norges viktigste knutepunkt. Ambisjonen er å bidra til at Brattøra blir en moderne og attraktiv bydel som ikke minst henger sammen med Midtbyen og østre bydeler.

Daglig ferdes rundt 10.000 tog- og busspassasjerer over Trondheim S. Sjøgangen (broen over jernbanesporene) bidrar til at størsteparten av reisende med hurtigbåter til og fra Fosen og Kristiansund går over stasjonsområdet.

Det forventes at passasjertallet vil stige vesentlig når hele Trondheim S er ferdig bygget.

Prosjektet tar høyde for flere kollektivknutepunkter for tog, buss og båt: nytt terminalbygg, nye nedganger til plattformer, ny busstasjon, sykkelrampe til Sjøgangen, nytt parkeringsanlegg og «kiss & goodbye» fra bil til kollektive transportmidler.

Bygningsrådet vil sluttbehandle saken tirsdag denne uka, og det er ikke ventet store endringer i forhold til fremlegget fra administrasjonen. Noen justeringer vil trolig gjøres. Et spørsmål som ikke er avklart er om stasjonsbygget skal være sju eller åtte etasjer.