Langt unna krisestemning på lønnsslippen til Adressa-sjefen

Nyheter: Adresseavisen sliter med stupende inntekter, men på lønnsslippen til Polaris-sjef Per Axel Koch sin lønnsslipp er det lite krisestemning å spore.

 I slutten av august varslet Polaris kutt på 300 millioner kroner fram mot 2020, og forrige uke ble det klart at konsernets største avis Adresse­avisen mister 60 årsverk.

Samtidig får konsernsjef Per Axel Koch utbetalt en bonus på 417.000 kroner i år. Dette blir utbetalt som «prestasjonsbasert lønn» og gjelder for 2015 – et år da konsernet meldte om 160 millioner kroner i kutt, skriver Klassekampen.

– Ideelt sett skulle vi gjerne vært foruten bonusordninger. De nye kuttene vil selvfølgelig prege diskusjonen om bonus for neste år, sier Terje Eidsvåg, journalist i Adresseavisen og ansattrepresentant i konsernstyret i Polaris, til avisen.

Lønnssystemet for toppledelsen i Polaris ble endret i 2014, slik at bonusene nå fastsettes etter bestemte vilkår og ikke ut fra skjønn.

Styreleder Bernt Olufsen i Polaris forsvarer at konsernet utbetaler bonuser til topplederne.

– Prestasjonsbasert lønn er med på å sette tydelige krav og mål for våre ledere og er en god måte å forankre selskapets strategi i konsern­ledelsen, sier Olufsen til Klassekampen.

Han forteller at kriteriene som danner grunnlag for den prestasjonsbaserte lønna, er knyttet til årsresultat og omsetningsmål, men også kvalitative mål som utvikling av arbeidsmiljø.

I fjor sa ledelsen i Polaris fra seg både lønnsvekst og bonus. Konsernsjef Per Axel Koch sa den gang til Medier24.com at konsernet kom til å «være forsiktig med lønnskostnadene framover».

Ifølge Olufsen er «lønningene meget moderate»:

-Konsernledelsen fikk en lønnsregulering på 2 prosent fra i fjor, som er helt i overensstemmelse med det de ansatte i konsernet fikk for øvrig. Og den prestasjonsbaserte lønnen meget moderat utformet, sier styrelederen.