Beholder krav om helseattest for eldre bilførere

Nyheter: Sp og Ap får ikke flertall i Stortinget for å fjerne kravet om helseattest for eldre bilførere.

Torsdag kommer saken opp til votering på Stortinget. Fra før har den vært til behandling i transportkomiteen , der både regjeringspartiene Høyre, Venstre og Frp, i tillegg til KrF, gjorde det klart at de vil stemme imot. Det skriver VG.

Overfor NTB presiserer leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), at de vil stemme mot forslaget, fordi saken allerede er til vurdering i regjeringen.

– Flertallet i komiteen er ikke imot å gjøre endringer i kravene til helseattest for bilførere over 75 år. Vi ønsker å avvente vurderingen til regjeringen før vi tar stilling til om dagens ordning skal skrotes, eller om den kan erstattes av en mer forenklet ordning, skriver Orten i en epost til NTB.

Frp vil ha forenkling

Fremskrittspartiet er imot helseattesten, men ønsker ikke å fjerne den helt. De ser heller for seg en forenkling av kravene.

– Det bør være tilstrekkelig med en enkel helsesjekk av for eksempel syn, hørsel, blodtrykk og lignende, sier Tor Andre Johansen (Frp) til avisa.

Han får støtte fra KrF, som mener forslaget om å skrote hele helseattesten kan svekke trafikksikkerheten.

– Vi mener det fjerner den viktige helsevurderingen som bidrar til trygg og sikker atferd på norske veier, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Sp: Diskriminerende med attest

Loven i dag sier at om man ønsker å fortsette kjøring etter fylte 75 år, må man gjennomgå en helseundersøkelse hos lege. Det mener Sp er diskriminerende.

– Vi vil fjerne hele greia, med bakgrunn i at dette både er belastende for enkelte, men det er også en byråkratisk ordning som koster samfunnet skilling, sier Ivar Odnes (Sp) i transportkomiteen på Stortinget.