Avlyser 17. mai-togene i Trondheim

Nyheter: For første gang siden 2. verdenskrig blir det ingen 17. mai-tog gjennom gatene i Trondheim. Også alle lokale arrangement på skolene blir avlyst, melder Adresseavisen.

– Det blir ingen ordinær 17. mai-feiring i år. Det er 100 prosent sikkert, sier kommunedirektør Morten Wolden, til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Det innebærer at det blir verken barnetog, folketog eller russetog på nasjonaldagen.

Det formelle ansvaret for å avlyse programmet for nasjonaldagen ligger hos 17. mai-komiteen, som er innkalt til møte 15. april.

– Jeg ønsker ikke å bruke ordet avlyse. Vi snakker heller om en alternativ feiring av dagen. Slik det ser ut nå vil det imidlertid ikke være mulig å gjennomføre 17. mai-programmet som planlagt. Det er dessverre ingenting som kan endre på det, sier Sissel Trønsdal, leder for 17. maikomiteen i Trondheim, til avisen,