Arbeidsledigheten holder seg lav i Sør-Trøndelag

Nyheter: I oktober er det 2,5 prosent ledighet i Sør-Trøndelag. Det tilsvarer 4 200 personer. Sammenlignet med samme måned i fjor er det 343 flere ledige i fylket, en økning på ni prosent.

Det er 557 personer som deltar i et arbeidsrettet tiltak, en liten nedgang fra samme periode i fjor.
Summen av helt ledige og personer i arbeidsrettede tiltak gir en bruttoledighet på 2,8 prosent.
I Sør-Trøndelag er ledigheten fortsatt lav sammenlignet med snittet for landet som har en bruttoledighet på 3,5 prosent. Ledigheten i Sør-Trøndelag øker mest for menn og i aldersgruppene over 50 år. En av fire helt ledige har vært ledig i mer enn 26 uker, noe som er på samme nivå som i fjor, heter det i em pressmelding fra NAV Sør-Trøndelag.
Stillingstilgangen innen bygg og anlegg øker kraftig i oktober, noe som viser at det fortsatt er høy aktivitet i næringen
 
Store forskjeller i ledighet i landet
For landet som helhet har ledigheten økt med 11 prosent.
– Det er særlig i Agderfylkene og på Vestlandet ledigheten har økt. Vi ser at redusert aktivitet i oljesektoren har gitt både direkte og etter hvert indirekte ringvirkninger i næringslivet i disse fylkene, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.
 
Hittil i år er antall utlyste stillinger på samme nivå som i fjor. Fra januar til og med oktober er det lyst ut nærmere 11 400 stillinger. Ser vi kun på oktober er det færre utlyste stillinger i år enn i fjor.
– Ikke uventet er det innenfor ingeniør- og ikt-fag vi ser den største nedgangen i nye stillinger. Det er også en nedgang i ledige stillinger innen butikk- og salgsarbeid samt reiseliv og transport. På den annen side ser vi at stillingstilgangen innen bygg og anlegg øker kraftig i oktober, noe som viser at det fortsatt er høy aktivitet i næringen, sier Wigum.
 
Lavest ledighet i Osen
I tolv av fylkets 25 kommuner er ledigheten på 2 prosent eller lavere. Lavest ledighet finner vi i Osen med 1,3 prosent fulgt av Snillfjord med 1,5 prosent og Åfjord med 1,6 prosent.
Den høyeste ledigheten har Rissa med 5,6 prosent av arbeidsstyrken. Økningen i denne kommunen er på ti prosent. I Trondheim er det 2 649 helt ledige eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Antallet ledige økte med ni prosent eller 209 personer fra oktober 2014.
 
Den sesongjusterte ledigheten er på 2,7 prosent, det samme som forrige måned.