Ap signaliserer tettere bånd til fagbevegelsen

Innenriks: Arbeiderpartiet ønsker seg flere LO-medlemmer på valglistene sine framover. Samtidig er håpet at flere Ap-folk skal engasjere seg aktivt i fagbevegelsen.

– Vi skal være – vi må være – den politiske dominerende kraften i fagbevegelsen. Det er ingen andre partier som evner å være vanlig folk politiske verktøy på samme måte som Arbeiderpartiet. Det er en veldig stor jobb for oss i årene som kommer, sa partisekretær Kjersti Stenseng da hun talte til landsstyremøtet onsdag.

Partileder Jonas Gahr Støre trakk også fram økt oppslutning i fagbevegelsen som en viktig brikke i valgseieren i sin tale dagen i forveien. Støtten økte fra om lag 30 prosent ved starten av valgkampen til opp mot 40 prosent på valgdagen.

Felles prosjekt

Stenseng plukket opp tråden da hun oppsummerte erfaringer fra valgkampen og skisserte veien videre for partiet.

– Når vi skal bygge organisasjonen vår, så skal vi ha flere fra LO på listene våre, men vi skal også ha flere arbeiderpartifolk som aktive tillitsvalgte i fagbevegelsen, sa Stenseng.

Hun skisserte særlig tre saker som er «kjernen av vårt felles prosjekt», saker som det blir viktig å bygge videre på framover:

* Sterkere arbeidsmiljølov

* Ny grønn industri

* Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv.

Stenseng trekker også fram at det var viktig å jobbe for å få folk fra fagbevegelsen som stortingskandidater. Da den nye stortingsgruppa møttes for første gang onsdag, kunne de ønske velkommen blant andre tidligere Handel- og kontorleder Trine Lise Sundnes.

– Det er viktig å sørge for at vanlige arbeidsfolk blir representert av vanlige arbeidsfolk, sa Stenseng.

Gjennomgikk valgkampen

Arbeiderpartiet sier seg svært godt fornøyde med årets valgkamp. Særlig at de holdt fast ved budskapet og stø kurs, selv da partiet nådde bunnivået i en meningsmåling på 17,5 prosent i januar.
Resultatet skal gjennom en mer dyptgående og lokal evaluering, lærepunkter skal så legges fram på partiets planleggingskonferanse i november. Men den foreløpige konklusjonen til Stenseng er at det meste lyktes for Ap denne gangen. Kontrasten er stor til den opprivende oppfølgingen fra valget i 2017.

– Jeg tror mye av grunnen er at vi hadde en kunnskapsdrevet kampanje om hvem som hadde stemt på oss før, og hvorfor de hadde mistet tillit til oss, sier hun, og nevner trygghet i organisasjonen og et tydelig og mer gjenkjennelig budskap som andre viktige elementer.

Mål om 50.000 medlemmer

Stemningen på landsstyret bar preg av et parti som fortsatt suger på seiers-karamellen.

– Vi skal kjenne på den følelsen det er å vinne et valg en stund ennå. Vi skal bevare gledesrusen så lenge som mulig, for det blir hardt arbeid framover, sa partisekretæren, og erklærte at møtet også er et startskudd mot kommune- og fylkesvalgkampen i 2023.

Framover blir det et viktig mål å øke medlemstallet. Stenseng mener det er mulig å klare å komme opp til 50.000 igjen – opp fra snaut 45.000 ved årsskiftet.

– Det er en prioritert oppgave. Vi trenger å rekruttere mange nye navn inn på listene til lokalvalget, og den jobben starter nå. Så har vi selvsagt et mål om å bli større enn valgresultatet på 26,3 prosent. Jeg skal være forsiktig med å si et tall, men målet må være å bli større enn i dag, sier hun.