Nye tall fra Nav: Antall ledige ingeniører i Trøndelag er fordoblet

Nyheter: I Sør-Trøndelag er antallet arbeidsledige ingeniører doblet i løpet av det siste året.

94 ingeniører stod registert som arbeidsledige i desember 2014. Innen olje, bergverk og meallurgi er antall helt ledige firedoblet, fra fem til 20 personer viser tall fra NAV.

Seniorrådgiver Geir Arntzen hos Nav Sør-Trøndelag sier økningen minner litt om finanskrisen i 2008:

– Forskjellen fra den gang var at økningen gjaldt alle næringer. Nå ser vi det først blant ingeniører tilknyttet oljebransjen, sier Arntzen til Adresseavisens papirutgave fredag.

Unge rammes hardt

Årsaken er fall i oljeprisen og store kutt i olsjeselskapene. Nye utbygginger er ikke lenger like lønnsomme. Et fat nordsjøolje koster nå i underkant av 50 dollar. Det er et prisfall på hele 60 prosent sammenlignet med juni 2014:

Per Koen Kolstad i Nito tror ikke man vil se de store utslagene av kostnadskuttene før om et par måneder:

– Vi vet med sikkerhet at mange av våre medlemmer som har mistet jobben, ennå ikke er registrert hos Nav, blant annet fordi de er inne i sluttlpønnsavtaler eller er over i andre ordninger. Ansenitetsprinsippet står sterkt i norsk arbeidsliv, og det betyr at de unge er utsatt. De er ofte i en etableringsfase og dette er tungt for mange av dem, sier Kolstad til papiravisen.