Åge hedret for å ha gjort trøndersk til hjertespråk

Nyheter: Noregs Mållag kaller trønderrockeren Åge Aleksandersen for et forbilde, og overrakte ham torsdag sin Målblome.

annonse

Trøndersk

– Gjennom ein lang og rik karriere har Åge Aleksandersen vist at det trønderske talemålet fungerer like godt som noko anna til å fortelje historier for kvardag og høgtid. Han har sett ord på dei store kjenslene i livet, for folk i heile landet, sa nestleder Synnøve Marie Sætre i Noregs Mållag til Åge da hun overrakte hederen.

Det skjedde under Nynorsk inspirasjonsdag i Trondheimtorsdag – på det som er Åge Aleksandersens 75-årsdag.

Bak Nynorsk inspirasjonsdag står Trønderlaget og Institutt for lærerutdanning ved NTNU.