Adressa-eier må kutte nesten 100 årsverk etter svake resultater

Nyheter: Polaris Media hadde et resultat i 2022 som var 29 prosent svakere enn året før. Nå skal det spares.

Mediekonsernet skal kutte inntil 94 årsverk de neste to årene, melder Kampanje. I tillegg skal se på utgivelsesfrekvensen til titlene i konsernet.

Setter inn tiltak

– Vi setter inn flere kostnadsreduserende tiltak for å tilpasse driften til et høyt kostnadspress og endrede rammebetingelser som følge av store makroøkonomiske bevegelser. Det gjør at vi også kan investere i utviklingsprosjekter som skal styrke de digitale inntektsstrømmene våre, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Årsresultatet ble på 332 millioner kroner i fjor, ned fra 468 millioner året før.