58 overleger i Trøndelag vil skrote HP

Nyheter: 58 overleger i Trøndelag vil at det nye journalsystemet skrotes og erstattes av det gamle.

Sterkt bekymret

Legene ved St. Olavs hospital i Trondheim er sterkt bekymret for pasientsikkerhet og økonomi etter at det nye journalsystemet Helseplattformen ble innført i november i fjor, skriver Klassekampen.

Legene har skrevet brev til styret ved sykehuset og helseforetakene i regionen. I brevet krever legene at sykehuset umiddelbart går tilbake til den tidligere løsningen og de andre systemene som fortsatt brukes i regionen.

Den digitale plattformen har fått krass kritikk siden den ble lansert på St. Olavs hospital i Trondheim på grunn av en rekke problemer.