Stordalen åpner lommeboka for storhall på Brattøra

Nyheter: Petter Stordalen mener politikerne må legge en ny storhall til Brattøra og er klar for å åpne lommeboka.

Stordalen den bør bygges på parkeringsplassen ved rundkjøringen på Brattøra.

– Øya ligger sentralt, men det må være infrastruktur som parkeringsplasser og det må være lett tilgjengelig. Nesten alle arenaer som bygges nå, bygges i bykjernen slik at du kan komme lett inn og tilbake med offentlig kommunikasjon. Det handler om bærekraft, miljø og moderne byutvikling. Her på Brattøra kan du få nesten ubegrenset med parkeringsplasser, men trenger færre, fordi det er så sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon, sier Stordalen til Adresseavisen.

Stordalen viser til hva utbyggingene av store multiarenaer har betydd for byer som Malmö og Stockholm.

– Da vi var med på å realisere det nye konserthuset og konferansehotellet i Malmö, var det mye diskusjon rundt høyder og plassering. Noen mente det ble for stort, og at vi ikke ville fylle kongresskapasiteten. Vi bygde hotellet og kongressenteret, som finansierte den nye konsertsalen i Malmö. I stedet for at Malmö gikk ned, har den vokst med ti prosent hittil i år. Det er kommet mange nye kongresser, konserter og besøkende til byen, derfor vokser Malmö, sier Stordalen til avisa.

Han mener politikerne i Trondheim bør øke ambisjonene for den nye hallen.

– Ambisjonen kan ikke være å beholde Aqua Nor og Nor-Fishing. Da har du feil ambisjon. Du må basere deg på å lage arenaer som skal hente det nye Aqua Nor og Nor-Fishing til byen. Det er arrangementer som gir skatteinntekter, omsetning og arbeidsplasser, sier Stordalen.

Dersom politikerne legger en ny hall her, er Stordalen villig til å være med på å betale.

– Vi kan gjerne være med å engasjere oss økonomisk i arenaen, men vi kan ikke løfte en arena alene. Trondheim kommune sitter på nøkkelen, fordi havna har en del arealbehov. Kommunen må derfor løse utfordringen til Trondheim Havn. Så kan man avgi tomta, og da kan jeg gjerne være med i et offentlig og privat samarbeid, sier Stordalen.