Nyheter: Nok en kommunal eiendomstopp har meldt overgang til privat sektor.

Det handler om erfaring og nettverk fra kommunal eiendomsforvaltning – en svært etterspurt kompetanse blant private eiendomsutviklere. I  Trondheim er det mange eksempler på»overganger» fra offentlig til privat virksomhet innen denne sektoren.

Sist da mangeåring Ap-politiker og medlem av bygningsrådet, Åse Sætran ble kapret av Rotvoll Eiendom AS.

Realiserer milliardverdier for Oust-familien på Rotvoll

Harald Bjørlykke (44) er nå i full gang med jobben som prosjektdirektør i Kjeldsberg Eiendom. Han tiltrådte stillingen 1. september og kommer fra jobben som utbyggingssjef  i Trondheim kommune.

Harald Bjørlykke hadde overordnet ansvar for Trondheim kommunes gigantinvesteringer innen  skoler, barnehager, sykehjem og idrettsanlegg.

I perioden 2012-2015 er det planlagt investeringer for omlag 3,7 milliarder kroner innen feltet Bjørlykke administrerte. Men nå er det altså den private eiendomssektoren som skal nyte godt av Bjørlykkes kompetanse.

Kjeldsberg har som kjent stor ambisjoner for Sluppen-området, og er i gang med å utvikle det selskapet selv kaller «Norges fremste arena for gode hoder».

Flere kunnskapsbedrifter er som kjent allerede på plass, som feks IT-bedriften Evry.

Bjørlykke er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har tidligere arbeidserfaring fra blant annet Helsebygg Midt-Norge/RIT 2000