Faktasjekk: Ingenting tyder på at mange døde pensjonister får utbetalt trygd i Pakistan

NORGE I DAG: Rights.no skriver om avdøde pensjonister som mottar penger, ber regjeringen om granskning og frykter for velferdsstatens bærekraft. Problemet lar seg ikke dokumentere, og Navs utbetalinger til Pakistan er svært små.