Stakk naboen med gaffel og skallet ned politimann

I retten: Politiet ble tilkalt etter at 34-åringen skal ha stukket naboen med en gaffel. Ruset på amfetamin, endte det med at han skallet ned en av politibetjentene. Nå er mannen dømt til fengsel.

Bakgrunnen for dommen var at naboen tilkalte politiet da det skal ha skjedd en episode hvor tiltalte stakk naboen med en gaffel. Denne tiltaleposten ble imidlertid frafalt av aktor under hovedforhandlingen på grunn av bevisets stilling.

Det er gitt ulike versjoner av hva som skjedde inne i 34-åringens leilighet i forbindelse med avhørssituasjonen. Tiltalte hevdet at han ble utsatt for vold fra politiets side, noe retten ikke fant holdepunkter for. Tiltalte var ruset og i dårlig psykisk form. Retten la til grunn at politiet uansett foretok en lovlig pågripelse og innbringelse til politistasjonen.

«Kill you»

På bakgrunn av bevisførselen fant retten det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte med forsett skallet politibetjent Aasbø i ansiktet og at han uttalte på engelsk at han skulle drepe ham. Han uttalte «kill you» to ganger. Dette skjedde mens tiltalte satt i baksetet i politibilen og politibetjenten forøkte å feste sikkerhetsbeltet hans. Tiltalte var ruset på amfetamin, noe han selv også opplyste til legen under klinisk undersøkelse rett etter innbringelsen.

Tiltalte ble også dømt for befatning med til sammen 298 gram amfetamin. Dette er en betydelig mengde, med stor spredningsfare, og forholdene har samlet sett skjedd over lengre tid, heter det i dommen.

Kom som mindreårig flyktning

I noe formildende retning fremholder retten at tiltalte har en vanskelig bakgrunn og at han har en psykisk lidelse som har sin bakgrunn i traumer tiltalte har opplevd, dels i hjemlandet og dels etter at han kom til Norge som enslig mindreårig flyktning. De rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at tiltalte lider av «vedvarende personlighetsendring etter katastrofeopplevelser» og «avhengighet av multiple rusmidler.»

Etter en samlet vurdering fant retten at straffen passende kan fastsettes til fengsel i ett år og fire måneder.