Mann i Trondheim har nå 14 promilledommer og er straffet 43 ganger for ulovlig kjøring av bil

I retten: I en fersk dom fra Sør-Trøndelag tingrett fremgår det at en 43-åring i Trondheim tidligere er straffet 44 ganger for kjøring av bil uten førerkort. I tillegg har han nå hele 14 dommer for ruskjøring.

43-åringen ble nylig domfelt blant annet form å ha brutt seg inn i et lager der han stal verktøy verdt rundt 150.000 kroner. Siktede ble også dømt for tre tilfeller av oppbevaring av amfetamin, til sammen ca. 35 gram, samt to tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand.

Siktede har et langt rulleblad og er tidligere domfelt 21 ganger, også da i all hovedsak for overtredelser av
vegtrafikkloven, narkotikalovgivningen og vinningskriminalitet.

Kjørte rundt i sentrale Trondheim

Retten fant det særlig skjerpende er det at siktede tidligere er domfelt hele 12 ganger for ruskjøring, senest i fjor, slik at han nå ble dømt for den 13. og 14. ruskjøringen.

Det ble også vurdert som et klart skjerpende forhold at kjøringen har funnet sted i sentrale deler av Trondheim på en tid av døgnet da det er mange ute.

I tillegg skal det utmåles en straff for to tilfeller av kjøring uten førekort. Domfelte er tidligere er straffet 41 ganger for kjøring uten førekort. Dermed er dette 43. gangen trondheimsmannen straffes for ulovlig kjøring.

Fengsel i to år

Etter en samlet vurdering fant retten at straffen burde settes til ubetinget fengsel i to år og
seks måneder. Retten bemerket videre at siktede syntes motivert for å bli rusfri. Retten påpeker videre at det bør vurderes om han den siste del av soningen bør få gjennomføre denne som en såkalt § 12-soning (ved en institusjon for narkotikaavvenning), heter det i dommen.