– At det er taust fra toppen i rådhuset, er dypt urovekkende og nærer mistanke om at noe holdes skjult

Debatt: Det er vanskelig å fatte at noen få politikere på toppen av pyramiden i rådhuset kan trosse høringsuttalelsene og «hjernevaske» eget parti, skriver Bjørn Alterhaug i dette innlegget.

I høst har det vært overveldende argumentasjon, og to større markeringer mot forslaget om utbygging av storhall på Nidarø.

Motstanden kommer fra ulike fagetater, fagfolk og et bredt lag av byens befolkning. Tunge, relevante argumenter som peker på en rekke forhold; trafikk, høyde på bygget, inngrep i naturområde osv., viser hvor feil beslutningen om bygging på Nidarø var, og hvor betimelig Høyres motreaksjon var.

Ordføreren har sagt at hallen skal bygges, det haster pga. håndball-EM, messearrangører er lovet større plass, å bygge andre steder blir for dyrt, endelig at næringslivet, kulturlivet og idretten støtter planene. Altså ingen substansiell grunngiving for plassering på Nidarø.

Det er vanskelig å fatte at noen få politikere på toppen av pyramiden i rådhuset kan trosse høringsuttalelsene, «hjernevaske» eget parti og en rekke andre partier uten å komme med fakta, overbevisende argumentasjon og en helt nødvendig konsekvensutredning, som her på en uforståelig og snedig måte er unngått.

Dette skaper spekulasjoner og grobunn for mistillit til ledelsen. Hvem har Rita Ottervik snakket med i kulturlivet? Den klare motstand derfra setter hennes påberoping av støtte i et underlig lys, og svekker troverdighet og tillit.

Det er ennå tid til at Rita Ottervik og meningsfeller kan vise folket tillit og respekt ved å ta på alvor den grundige og gjennomarbeidede argumentasjon av negative effekter for Nidarø og byen som finnes i høringsuttalelsene.

At det er taust fra toppen i rådhuset, er dypt urovekkende og nærer mistanke om at noe holdes skjult. Dette nærmest bekrefter at avgjørelsen for lengst er tatt, som mange har fremholdt i avisinnlegg og fagtunge appeller.

I så fall er det en rungende, arrogant avvisning av et «velfungerende nærdemokrati», som det så varmt snakkes om, og en neglisjering av uopprettelige konsekvenser for Trondheim som kulturhovedstad; et historisk feilgrep.
På bakgrunn av innsigelser og påvisning av høyst tvilsomme kommunale planer, bør ordfører og sammensvorne nå kjenne ansvar for at befolkningen i Trondheim får avklarende argumenter for hvordan foreløpig uløste utfordringer mht trafikk osv er tenkt løst.

Å innbille folket at om man bare foretar små justeringer i planene og banker dette politisk, så vil alt ordne seg, er hodeløst og skaper fortvilelse og maktesløshet.

Hva kan skje i andre saker i framtiden, hvis dette politiske prestisjeprosjektet gjennomføres?

Det er ennå tid til at Rita Ottervik og meningsfeller kan vise folket tillit og respekt ved å ta på alvor den grundige og gjennomarbeidede argumentasjon av negative effekter for Nidarø og byen som finnes i høringsuttalelsene.

Å ta på alvor betyr: Nullstill planene og tenk nytt! Gevinsten av en klok og åpen nytenking vil være at den gryende frynsete tillit til politisk ledelse endres til noe konstruktivt og positivt. Gjenopprett tilliten – hele byen trenger det!