Takk til denne gjengen som skaper store opplevelser for tusenvis i Trondheim!

Debatt: Musikalfabrikken skaper storslåtte musikalteaterforestillinger med høy showfaktor, men sliter med dårlige øvingslokaler, skriver Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet.

Jeg har flere ganger de siste årene fått oppleve Kari Palari Musikalteater som i dag heter Musikalfabrikken med fabrikksjef Grethe Kosberg i stor aktivitet. Dette er ingen liten organisasjon ettersom det er hele 12 faste pedagoger med utdanning innen sang, drama og dans i samme ”fabrikklokalene”. Musikalfabrikken (tidligere Kari Palari) ble stiftet som frivillig organisasjon 1. desember 2016 og består av 333 medlemmer fra 4 til 20 år, og 134 barn og ungdom på venteliste pr. 7. oktober 2018. Dette er elever fra de fleste barneskolene i Trondheim, fra et stort antall ungdomsskoler, videregående skoler og barnehager. Hele 21 øvingsgrupper øver ukentlig.

Bidrar til kulturlivet

Musikalfabrikken har som mål å skape storslåtte musikalteaterforestillinger med høy showfaktor.
Derfor spiller de sine forestillinger i Olavshallen og Studentersamfundets Storsal. Musikalfabrikken er ofte ute på eksterne arenaer og bidrar svært mye til kulturlivet i Trondheim. Det er ikke mange i denne byen (unge og gamle) som ikke har opplevd den glede som utføres av denne gjengen. Medlemstallet og aktiviteten i Musikalfabrikken har økt enormt siden 60 barn stod på scenen i Olavshallen våren 2016 og Jungelboken i april i år var siste store produksjonen som mange fikk med seg. Musikalfabrikkens største hodepine handler imidlertid om øvingslokaler samt oppbevaringsmuligheter for scenografi, kostymer, lydutstyr og annet utstyr – og disse to behovene oppfylt på ett og samme sted. I dag er de i Strindheim forsamlingshus (Lauritz Jenssens gate 20), et gammelt hus med skrikende behov for oppgradering og hvor kapasiteten er sprengt. Huset eies av Strindheim menighet.
Huset har en sidesal som pr. i dag ikke er i bruk, i hovedsak pga. manglende oppussing og muligheter til vedlikehold. Med en stor og en liten sal til disposisjon, kunne de ha samlet alle sine øvinger samme sted. Det kreves stor oppussing hvis hele huset skal brukes.

På grunn av usikkerheten rundt forsamlingshuset har Musikalfabrikken også flyttet inn i Trønderkjelleren (Brattørveita 10), Strindheim skole og Charlottenlund skole. Det er fordyrende på alle måter å dele virksomheten på mange steder istedenfor å etablere virksomheten på kun ett sted. Pedagogisk er det også uheldig å ha mange lokaler å øve i istedenfor kun ett lokale.

Deres høyeste ønske er å få hjelp fra Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune med tilrettelegging av øvingslokaler for Musikalfabrikken og de 333 (+ 134) barna og ungdommene. Hva kan Trondheim kommune og Trøndelag Fylkeskommune sammen gjøre på kort og lang sikt for Musikalfabrikken? Det er viktig at diskusjonen taes.