Hva får du ut av FB-siden din? Engasjerer du nok på Twitter? Og bør du være på Instagram?

Debatt: Uavhengig av kanalvalg, er virksomhetens suksess i sosiale medier avhengig av kvaliteten på innholdet du publiserer, og samtalene du deltar i.

Ingen kanal vil gjøre underverker basert på minimal innsats, så før du i det hele tatt velger kanal, er det viktig å spørre seg selv om man i det hele tatt er villig til å investere ressurser nok til å lykkes. Det bør ikke være et mål i seg selv å være på Facebook.

Innholdet virksomheten leverer er nødt til å generere verdi i en eller annen form. Skal vi generere flere leads via nedlastinger av promotert innhold på Facebook? Skal vi være best på kundeservice ved å svare kundene raskt på Twitter? Ønsker vi å ta en posisjon som et innovativt selskap som satser på å skape engasjement på YouTube? Noen tanker om hvilke mål man har er man nødt til å reflektere rundt, eller så har man lite bærekraftig sosiale medier-strategi uansett hva man gjør.

Prioriter et par kanaler
Scott Levy er CEO og gründer av Fuel Online, et av USAs mest kompetente byråer innen digital markedsføring. Et av de første tipsene han gir sine kunder er å ikke vær tilstede i alle kanaler. Det er bedre å være god i én eller to kanaler, enn å være middelmådig i fem eller seks. Det kan være fristende å opprette kontoer i all verdens sosiale kanaler for å “helgardere seg”, men det fører sjelden til noe mer enn halvhjertet innsats i hver kanal. Og selv om det er gratis å opprette en bedriftskonto på Facebook og Twitter, må man ikke glemme å verdsette verdien av sin egen tid.

Legg en ordentlig plan
Det vil alltid lønner det seg å utarbeide en klar og tydelig plan bestående av mål for hva man ønsker å oppnå, og konkrete tanker om hvordan planen kan implementeres, før man velger kanaler. En plan gjør det lettere å holde fokus, og man begrenser tid investert i bortkastede tiltak i fremtiden. Ser man imidlertid at planen ikke fungerer som forventet, må man selvfølgelig være fleksibel. Det vil alltid være et element av prøving og feiling når det kommer til sosiale medier.

Identifiser unike innholdsressurser
Én måte å styre kanalvalget på, er å undersøke om virksomheten din besitter unike innholdsressurser. Slike innholdsressurser kan være alle typer innhold som virksomheten din produserer, eller har kapasitet til å produsere, og som oppfattes som både verdifullt internt og i beste fall vanskelig å kopiere for konkurrentene dine. Siden forskjellige sosiale plattformer egner seg for forskjellige typer innhold, er det hensiktsmessig å kategorisere ressursene etter type som tekst, bilder og videoer. Eksempel på kilder til innholdsressurser kan være ansatte med spesiell ekspertise, utstyr, virksomhetens lokasjon og virksomhetens produkter eller tjenester. Lokasjonen kan for eksempel innebære at dere har tilgang til visse mennesker eller miljøer som dere kan intervjue eller samarbeide med for å lage innhold som ikke er lett å kopiere. Kanskje sitter det en ekspert på noe relevant innen deres bransje i samme bygg som virksomheten deres, som er villig til å stille opp i et videointervju ? Etter å ha listet opp flere alternativer over potensielt innhold som virksomheten kan produsere, er det lettere å gjøre et kvalifisert valg. Hvilke type innhold passer best i forhold til virksomhetens verdier og merkevare? Har vi mulighet til å skape unikt innhold som skiller oss fra konkurrentene våre? Og i hvilke kanaler får vi best utnyttet de ressursene vi har tilgjengelig? Om virksomheten velger en slik tilnærming er det lettere å unngå fallgruvene i kanaler hvor du ikke kan differensiere deg, eller oppnå betydelig effekt.

Hva kjennetegner noen av de største sosiale mediene? 

Med over 1,1 milliard (!) brukere er Facebook det klart mest brukte sosiale mediet i verden. Til tross for at Facebook faller i popularitet blant de yngre brukerne, er fortsatt over 70 prosent av voksne med internettilgang aktive på Facebook. Ikke bare har de den største brukermassen, Facebook er også mediet som oftest blir brukt av sine medlemmer. Det er imidlertid noen betraktninger det er greit å bakhodet før man satser stort på Facebook. Brukere er først og fremst aktive for å holde kontakt med familie og venner, noe som dermed kan gjøre det utfordrende å nå gjennom med bedriftens kommersielle budskap. Facebook har også tatt hensyn til dette ved å kneble den organiske rekkevidden til kommersielle budskap. Spesielt utfordrende kan det være for bedrifter i B2B-markedet. Der bedrifter tidligere kunne nå ut til en stor brukermasse, må man nå i stor grad betale på Facebook, og benytte seg av promoterte plasseringer for å nå brukerne man ønsker.

YouTube er verdens nest største sosiale medium, etter Facebook, men 63 prosent av voksne internettbrukere som brukere. I følge Kissmetrics er YouTube kanalen som har flest engasjerte brukere av alle sosiale medier. YouTube-brukere bruker lengst tid på siden hver gang de er inne, og besøker i snitt flere undersider enn noen hva noen andre sosiale medier kan vise til. I tillegg har du den laveste «bounce raten» av alle sosiale medier, med 43,19 prosent. Det betyr at YouTube-brukere klikker seg sjeldnere rett ut av siden når de har fått opp et treff, enn hva tilfellet er i andre sosiale medier. Et par fun-facts til slutt. Ca. 100 timer med video blir lastet opp på YouTube hvert minutt, og Psy sin video “Gangnam Style” er verdens mest sette, med over 2,1 milliarder (!) visninger.

Twitter har en relativt ung brukermasse sammenliknet med Facebook. Med sine hyppige oppdateringer appellerer Twitter spesielt til “informasjonsjunkier”. Som med Facebook, vil du få mer effekt av Twitter om du prioriterer toveiskommunikasjon ved å snakke med følgerne dine. Twitter er allikevel en mer interaktiv kanal enn Facebook. Man kan sammenligne Twitter med å sende tekstmeldinger, da det pågår en kontinuerlig samtale. Dette innebærer at det også er en høyere aksept for å publisere hyppigere på Twitter, enn i mange andre kanaler. Om virksomheten din aktivt ønsker å kommunisere med sine følgere, og er klare til å svare dem, er kanalen perfekt. Twitter passer for virksomheter som ofte har noe på hjertet.

Om virksomheten din er i B2B-markedet er LinkedIn er kanalen for deg og alle andre virksomheter som enten er i samme marked, eller som vil satse på å kommunisere med potensielle arbeidstakere. De fleste brukere er i jobb-modus (og ofte jobbsøker-modus) når de er aktive på LinkedIn. Den gjennomsnittlige LinkedIn-brukeren har høy inntekt og utdannelse, så potensiale er der for virksomheter som retter seg mot målgrupper med disse egenskapene.

Instagram er riktig for virksomheter som på en naturlig måte kan dra nytte av visuell fremstilling i kommunikasjonen sin. Instagram kan være en effektiv kanal for reisebyråer som viser frem fristende bilder av destinasjonene sine, eller butikker legger ut nye produkter som de har fått inn. I likhet med Twitter har Instagram en ung brukermasse.

Forhåpentligvis vil noen av tankene ovenfor hjelpe virksomheten deres på vei med å velge riktig sosiale kanaler, basert på deres mål og innhold.

Kilder:

Pew Research Center

Inc.com

Facebook

Entrepreneur.com

Kissmetrics

ScottCowley.com

Yahoo Smallbusiness