Har du en ide til hvordan Trondheim kan bli en bedre by? Her kan du få 250.000,-.

Byutvikling: – Vi vil vite mer om hva folk ønsker seg og hva de tenker kan bidra til å gjøre byen mer attraktiv, sier byplansjef Hilde Bøkestad.

En jury skal velge ut seks tiltak, som går videre til en folkeavstemning. Til slutt er det inntil tre tiltak som til sammen skal motta 250 000 kroner, skriver det kommunale nettstedet trondheim2030.no

Pengepotten stammer fra da Trondheim vant Statens pris for Norges mest attraktive by i 2015 for prosjektet St. Olavs Hospital.

– Byutviklingskomiteen foreslo at prisen uavkortet bør brukes på et eller flere initiativ fra byens befolkning som kan bidra til å gjøre byen enda mer attraktiv, forteller byplansjefen til trondheim2030.no.

Midlene ble satt på fond og skal nå fordeles videre til slike innbyggerinitiativ.

– Målet er å øke innbyggernes engasjement for byutviklingen og å støtte innbyggerinitiativ, sier Bøkestad.

Folket avgjør

Prispengene skal deles ut til inntil tre tiltak. Tiltakene kan være et prosjekt eller en aktivitet. Du må sende ditt forslag sammen med en plan for gjennomføring, og få med når du vil gjennomføre tiltaket og hvor det skal finne sted.

Følgende kriterier ligger til grunn for tildelingene:

− bidra til å skape en mer attraktiv by
− skape aktivitet og legge til rette for møter mellom mennesker
− være inkluderende og omfatte ulike aldersgrupper
− være offentlig tilgjengelig

Juryen skal innen midten av juni velge ut seks tiltak som går videre til en nettbasert avstemning. Stemmene fra avstemning og juryens innstilling vil telle 50/50 ved endelig tildeling.

Juryen er satt sammen av fem personer; to politikere og en fra rådmannen i Trondheim kommune, en fra NTNU fakultet for arkitektur og design, og en fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

De heldige vinnerne offentliggjøres under prisutdelingen i slutten av august.

Frist for å sende inn forslag er 15. mai klokka 23.59.

Forslagene sendes til [email protected]

Følg Trondheim24 på Facebook og Instagram!