Trøndere meldte ifra om 54 millioner i skjulte verdier

Nyheter: I 2020 tok totalt 212 personer kontakt med Skatteetaten for å rapportere inn uoppførte inntekter og formuer gjennom ordningen frivillig retting.

Gjennom ordningen med frivillig retting kan du i ettertid melde fra om formue og inntekt som du ikke har oppgitt til Skatteetaten. De som får godkjent frivillig retting må betale skatten dei skylder pluss renter, men slipper straff i form av tilleggsskatt og mulig politianmeldelse.

I løpet av 2020 ble det ferdigbehandlet 304 saker som resulterte i en økning av skattbare inntekter på 164 millioner kroner og formuer på 4,1 milliarder kroner. I 2020 kom det inn 212 nye saker.

I Trøndelag resulterte 21 ferdigbehandlede saker i en økning i skattbare inntekter på 766.000 kroner og formuer på 54 millionar kroner.

Får info fra andre land

­– Størstedelen av sakene handlar om økonomiske forhold i utlandet. At vi får mer informasjon frå andre land gjør det vanskeligere å skjule verdier i utlandet, sier divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.

For å få godkjent frivillig retting må du gi opplysinger til Skatteetaten på eget initiativ med en fullstendig oversikt over alle verdieer du eier. Du kan ikke  melde fra etter at kontrolltiltak igangsatt eller varslet om

Over tid har det vært en endring i hvem som ber om frivillig retting. Tidlegere har mange gjort det på grunn av risikoen for å bli oppdaget, at ein har et ønske om å ta verdiene tilbake til Norge, eller fordi en ønsker å gjøre opp for seg slik at arvingene skal slippe å ta seg av problemet.

– Nå ser vi at det varierer mer hvem som ber om frivillig retting. Det kan være hvem som helst, men vi ser at det i større grad handler om at mange ikke kjenner til regelverket og melder fra når de oppdagar at verdiene ikke bare er skattepliktige i det landet en har eiendom eller konto, seier Gjengedal.

Alle inntekter og formuer, som feks bankinnskudd, eiendom og aksjeutbytte i andre land, skal opplyses om i skattemeldingen hvert år. Det betyr ikke at du risikerer å bli skattlagt dobbelt opp.

– Du har plikt til å opplyse om alle inntekter og formuer du har i alle land. Har du blitt skattlagt i utlandet, vil norsk skattelov og skatteavtaler med andre land sørge for at du ikkje betaler skatten dobbelt opp, seier Gjengedal.

Større sjanse for at inntekter og formuer blir oppdaget

Siden 2007 har nesten 4000 personer kontaktet Skatteetaten for å ordne opp i skjulte økonomiske forhold. Totalsummen på innmeldte summer er på  på over 80 milliardar kroner i formue og cirka tre milliarder i inntekt.

– At vi i 2017 innførde automatisk utveksling av opplysinger mellom skattemyndigheter i flere ulike land, og stor medieoppmerksomhet rundt lekkasjer som Panama Papers, førte nok til at ekstra mange rapporterte inn saker i 2017 og 2018, seier Gjengedal.