Dramatisk historie mellom to permer

Nyheter: I «Erkebispegården ved Nidarosdomen» blir gårdens dramatiske historie grundig skildret av arkeolog Øivind Lunde.

I Nidaros begynte pilegrimsvandringene til Olav den helliges grav straks etter helgenens død. Nidaros erkebispedømme ble etablert av paven, og erkebiskop Øystein Erlendsson bygget en katedral og en erkebispegård.

Kongsgård

Gjennom ni århundrer har anlegget ved Nidarosdomen også fungert som kongsgård, renessanseslott for lensherrer og militært magasin.

I «Erkebispegården ved Nidarosdomen» (Museumsforlaget) tar tidligere riksantikvar og professor i middelarkeologi Øivind Lunde for seg gårdens dramatiske historie. Han skildrer alle periodene i form av detaljrike tegninger, historiske drama og bygningsbeskrivelser. I alt 17 tidsbilder med grunnplaner og rekonstruksjoner gir oversikt over bygninger, endringer og navnebruk siden 1170.

– Jeg merket etter hvert hvordan bygningshistorien – ja, hele områdets utvikling – kom klarere fram, og at det ble enklere å se hvordan bygninger og funksjoner hang sammen til forskjellig tid. Jeg har vært spesielt opptatt av å se etter slike rent funksjonelle sammenhenger. Det kan være veier og porter, saler og kjøkken og så videre, sier Lunde.

Lunde begynte arbeidet med å dokumentere Erkebispegården allerede som ung arkeologistudent, og har lagt ned utallige timer i det som må kalles et livsverk.

Boka samler hele historien om Erkebispegården for første gang – fra middelalderens palass med høye steinhus, tårn og spir, via kongens renessanseslott til svensk okkupasjon i 1658 og den store brannen i 1983.