Lars O. Skjønberg har kjempet i flere år for å få kommunen til å gripe inn overfor læreren, som nå fra flere hold anklages for å ha mobbet og plaget flere skolebarn over en årrekke.

Skjønberg var den som først gikk til offentligheten med opplysningene. Først i sosiale medier, deretter i et krasst leserinnlegg, som ble refusert av Adresseavisen, men publisert i trondheim24 tidligere i høst.

TOK KAMPEN: – Trondheim Kommune bør innse at saken bør utløse en prosess i forhold til Bispehaugen skole og en intern oppvask i oppvekstsektoren, sier Lars O. Skjønberg.

Les innlegget her: – Jeg har i flere år prøvd å stoppe en lærer som mobbet og plaget barn

I går beklaget rådmannen overfor barna og vedgikk at de ble utsatt for uakseptabel oppførsel fra en læreren, som nå ikke lenger jobber på skolen. Rådmannen beklaget også at de ikke evnet å ta tak i forholdet på en god nok måte.

Les mer: Rådmannen beklager uakseptabel oppførsel fra lærer ved Bispehaugen skole

Det skjedde til tross for at rådmann Morten Wolden i høst hevdet overfor trondheim24 at Trondheim kommune hadde brukt store ressurser på å etterprøve Skjønbergs påstander, uten så ha funnet noe som tilnærmelsesvis verifiserte påstandene.

Les mer: Her avviser rådmannen anklagene om mobbing fra Lars O. Skjønberg

Politianmeldte kommunetopper

I mars 2016 politianmeldte Skjønberg læreren, daværende rektor, og daværende kommunaldirektør for oppvekst. Daværende rådgiver i Trondheim kommune og «antimobbeekspert» Erlend Moen ble også politianmeldt:

-Det gjorde jeg fordi de var informert om det som foregikk, uten at de grep inn slik de er pålagt av loven. Jeg hadde informert, klaget, varslet og ropt så det holdt – uten at de grep inn. Tiltaket jeg ble presentert for var at «denne læreren ikke lenger skulle være alene med barna». Det burde vært reist flere personalsaker i kjølvannet av denne saken, sier Skjønberg. 

Skjønberg hadde med seg en rekke uttalelser fra foreldre til politiet denne dagen i mars – foreldre som støttet hans anmeldelse av læreren:

En av de mest graverende beskrivelsen som lå ved anmeldelsen er en hendelse som skal ha skjedd i 2009:

Da skal læreren ha avholdt en avstemning blant de andre elvene i klassen om barnet hans var for urolig. 

-Ble satt i gapestokk

Trondheim24 har snakket med en annen far til et barn som gikk på Bispehaugen skole, som uttaler at han stiller seg 100 prosent bak politianmeldelsen og Skjønbergs beskrivelse av saken: 

– Vi skjønte etterhvert at her var det noe som ikke var bra, og begynte å nøste opp i dette. Vi leverte inn en formell klage og fikk opplyst at det ble opprettet en personalsak og vi slo oss til ro med det. Men det skjedde jo ingenting. Så kona mi troppet opp på skolen og var til stede en hel skoledag for selv å observere hva som foregikk. Det hun opplevde sjokkerte oss, sier faren som ønsker å være anonym av hensyn til sitt barn.

-Dagen startet med avstraffing av tre elever som hadde vært urolig dagen før – med min kone til stede. Deriblant vårt barn. De tre elvene fikk ikke bli med på datalaben, men ble tatt med til en annen klasse og plassert på stoler foran en klasse på lavere nivå. Elevene fikk så beskjed om at her er det tre elever som skal lære seg å sitte stille. De ble satt i gapestokk, eller hva pokker man skal kalle det.

– Vi ble selvfølgelig lyn forbannet og fikk et møte med rektor, som også var sjokkert. Læreren stod forøvrig fullt inne for sine metoder, fikk vi opplyst.

-Et regime av frykt og sanksjoner

Faren forteller til trondheim24 at de hørte historier om denne læreren allerede i 2003.

-Da hadde jeg et annet barn på skolen. Denne personen har operert i flere år, og det verste er at kolleger og rektorer opp gjennom årene har hatt kjennskap til hvordan denne læreren har plaget barn, sier han.

Politianmeldelsen som ble levert i mars 2016 av Skjønberg inneholder flere uttalelser fra foreldre, helt tilbake til 2003:

Her er noen av dem: 

2003: «Mot jul første året var datteren vår så redd og lei seg at vi krevde å bytte klasse. Hvis ikke ville vi tatt henne ut og byttet skole. Vi krevde også at skolen måtte garantere at vår datter aldri skulle ha denne læreren i andre fag heller».

2006: » Vi tok vår sønn ut av skolen. Læreren drev med en straffemetodikk og et regime som var truende og drev mye med sanksjoner. Vår sønn sier han ser djevelen når han i dag 10 år etter møter læreren på gata».

2007: Denne moren forteller at sønnen begynte å grue seg til skolen allerede på lørdag og at han fikk store søvnproblemer – han var veldig redd for læreren. De hadde en samtale med helsesøster som «varslet oss om at sønnen vår var på tur til å bli alvorlig deprimert, og hun rådet oss til at han måtte få skifte skole. «Det gjorde vi» – og vi fikk «sønnen vår tilbake».

I kveld bringer NRK Trøndelag et intervju med en sivilarbeider som arbeidet ved skolen, og som uttaler at han er sjokkert over hva læreren fikk gjøre:

Han forteller at skolen gjorde tiltak for at denne læreren ikke skulle være alene med elever.

– Læreren hadde en egen evne til å velge ut enkeltelever og henge ut deres svake sider. Hun stakk der det gjorde vondt, forteller han.

For sivilarbeideren endte det med at han sluttet på skolen for å unngå at hans barn begynte på skolen når de kom i skolepliktig alder.

– Jeg sitter nå å utarbeider en klage. Vi ble oppfordret til det av rådmannen. Dette er noe jeg har tenkt på i mange år og angrer på at jeg ikke har gjort det, sier sivilarbeideren til NRK.

Kommunaldirektør for oppvekst, Olaf Løberg, forteller til NRK at de først fikk kjennskap til lærerproblemet i 2016.

– Dette er ikke akseptabelt. Den enkelte rektor har ansvar for å bringe slik oppførsel til en avslutning. Når det skiftes rektor, har man ansvar for å viderebringe saken til den som overtar etter seg. Jeg opplever at de burde gjort jobben som om det ikke hadde vært noe rektorbytte, og det har tydeligvis ikke skjedd, sier han.