Rådmannen beklager uakseptabel oppførsel fra lærer ved Bispehaugen skole

Nyheter: Rådmannen beklager overfor barna som er utsatt for uakseptabel oppførsel fra en lærer ved Bisphaugen skole. De beklager også at de ikke evnet å ta tak i forholdet på en god nok måte: - Veldig bra at de ber om unnskylding, men dette viser også at de ikke helt har lært. De ble tvunget til å unnskylde, sier Lars O. Skjønberg som har engasjert seg sterkt i saken.

Lars O. Skjønberg rettet i et leserinnlegg i trondheim24 sterk kritikk mot navngitte personer i Trondheim kommune, for det han mener er brudd på Opplæringsloven i forbindelse med kommunens oppfølging av saken.

Skjønberg gikk også til det skritt å politianmelde ansvarlig for Trondheim kommunes anti mobbearbeid, Erlend Moen og flere andre kommunetopper med påstand om brudd på på loven. 

– Det er veldig bra at de ber om unnskylding men dette viser også at de ikke helt har lært. De ble tvunget til å unnskylde. Min erfaring med denne saken over flere år er at dette kommer som et resultat av at de til slutt ikke hadde noe annet valg enn å beklage. Men de burde også innse at saken avslører alvorlig systemsvikt gjennom mange år og burde utløse en prosess i forhold til Bispehaugen skole og en intern oppvask i oppvekstsektoren. Jeg har varslet og varslet uten å komme gjennom – det måtte et oppslag i trondheim24 til før det virkelig skjedde noe, sier Skjønberg.

Det var Olaf Løberg, kommunaldirektør i Trondheim kommune, som i dag orienterte formannsskapet om saken ved Bispehaugen skole der en lærer var klaget inn av flere foreldre for det de mente var mobbing og plaging av deres barn over en lengre periode:

– Det er grunn til å beklage dersom enkelte barn kan ha blitt utsatt for en undervisning som ikke er i tråd med opplæringsloven. Vi har ikke grunnlag for å kalle dette mobbing, men dette er uakseptabel oppførsel fra lærerens side, sier konstituert kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim, Olaf Løberg, til Adresseavisen. 

Les innlegget her: – Jeg har i flere år prøvd å stoppe en lærer som mobbet og plaget skolebarn

Rådmannen klager trondheim24 inn for Pressens Faglige Utvalg for publisering av leserbrevet

Nå slutter den omstridte toppbyråkraten hos rådmannen

Trondheim kommune innrømmer også mangelfull dokumentasjon i sakene:

«Rådmannen registrerer at det i noen av sakene er mangelfull dokumentasjon av kommunens saksbehandling, og anser dette som uheldig. Det kan ha bidratt til at de samme sakene ikke ble fulgt opp så raskt og metodisk som ønskelig, noe som kan ha blitt forsterket av det faktum at det har vært flere enhetsledere på skolen i den perioden det her er snakk om.», skriver rådmannen i en orientering til formannskapet.

Løberg sier til NRK Trøndelag at Trondheim kommunen foreløpig ikke har vurdert om det vil være aktuelt å betale ut erstatning til elever som har følt seg trakassert av læreren:

– Vi har i formannskapet i dag gitt en uforbeholden unnskyldning, det er det vi kan gjøre nå. Dette er jo historie, den involverte har slutta på skolen. Erstatning har ikke vært vurdert, vi har ikke fått noe krav om det. Det må vi ta stilling til om det skulle bli aktuelt, sier han.