Saken er skrevet i samarbeid med midtbyen.no

Barnetog, borgertog og russetog, pølser, is og ballonger – i morgen er det 17. mai og sentrum i Trondheim fylles av festkledde mennesker fra alle bydeler.

Se hele programoversikten og få flere detaljer på Trondheim kommunes 17.mai-side.

Skal du ut og spise, kan du sjekke ut denne guiden med oversikt over hvilke spisesteder som har åpent.

Program for dagen

07.00-08.00 
Musikk i byens gater ved skole- og amatørkorps.

07.00
Flaggappell St Olavs Hospital
Musikk: Ila brassband

07.00
Bekransninger Domkirkegården
– Statsminister Ivar Lykke
– Eidsvollsmann fra Kragerø: Christian Hersleb Hornemann
– Eidsvollsmann fra Vest-Agder: Gabriel Jochumsen Lund

07.30
Bekransning av Eidsvollsmennenes bauta på Domkirkegården
– Musikkforeningen Nidarholm – Jernbanebetjeningens Sangforening – tale ved Karin Merete Erland

07.45
Bekransning av Gravminne for frihetkampens ofre på Domkirkegården
– Musikkforeningen Nidarholm – Jernbanebetjeningens Sangforening – tale ved Siri Wahl Olsen

Bildet er fra barnetoget i Trondheim 2016. Her er det barn fra Berg skole som venter på å komme inn i barnetoget. Foto: Kjersti Lunden Nilsen

08.00
Bekransning av Minnesmerke over Falne Idrettsmenn ved Elgeseter bro
– Ila Brassband – tale ved Terje Roel Bekransning av Minnesmerke over Sovjetiske borgere 1940-1945 Lademoen Kirkegård

08.05
Bekransning ved Vår Frues kirke
– stortingsmann Ingelbrecht Knudssøn

08.10
Musikk ved Frostaveien og Buran helse og velferdssenter
– Strindheim Janitsjar

08.15
Ottesong i Nidaros Domkirke
– Liturg Sokneprest Torstein Amundsen, Domkantor Magne H. Draagen. Harmoniens Kor. Dirigent Anne KlevsetMarkering ved Minnetavlen på Trondheim Sentralstasjon
– Sang ved Jernbanebetjeningens Sangforening

Bekransning av Tordenskiolds statue ved Vår Frue kirke
– Bispehaugen Ungdomskorps og Trondhjems Studentersangforening – tale ved orlogskaptein Lars Andreas Rognan

Bekransning av Kong Haakon VII statue i Prinsens gate
– Ila Brassband – tale ved Tove Eivindsen

08.30 
Bekransning av Britiske krigsgraver, Stavne kirkegård
– Jernbanens musikkorps – Tale ved Oberstløytnant Dag Henriksen

08.40
Musikk ved hurtigrutene
– Byåsen Musikkorps

08.45
Bekransning Krigsseilermonumentet ved Sjøfartsmuseet i Kjøpmannsgaten
– Jernbanebetjeningens sangforening – tale ved Lene Serine Strøm og kommandør Bjørn Erik Nilsen

08.55
Oppmarsj fra hurtigrutekaia til Olav Tryggvasons gate
Turister fra Hurtigruten – Byåsen Musikkorps

09.00
Bekransning av Kong Olav V’s statue i Stiftsgårdsparken
– Bispehaugen Veterankorps – tale ved elev fra Bratsberg barneskole: Eva Ingebrigtsen –
bekransning ved elev  fra barneskolen: Sebastian Werkland Bremnes

Bekransning av Statsminister Nygaardsvolds statue på Cicignons plass
– Strindheim Janitsjar – tale ved Hildegunn Gutvik

Konsert ved Søbstad helsehus
– Flatåsen Musikkorps

09.15
Bekransning av statue av Cissi Klein ved Museumsplass
– Jernbanens Musikkorps – tale ved Gaia Salpeter, elev ved Birralee International School

09.30
Bekransning i Ilaparken av minnesmerke for første borgertoget i Norge
– elever fra Ila skole

09.45
Skolenes flaggtog Bispegata – Munkegata – Olav Trygvassons gate – Nordre gate – Kongens gate – Kjøpmannsgata
Konkurranse om beste innslag. Premiering. Oppmøteplasser skolenes flaggtog

11.45
Festgudstjeneste i Nidaros Domkirke
– Liturger: Biskop Tor Singsaas, sokneprest Torstein Amundsen, Domkantorene Magne H. Draagen og Karen Hugom Olsen.
– Korgrupper fra Nidaros domkor og Nidarosdomens Oriatoriekor. Overføres i NRK P1.

12.00
Konsert Nordre gate / Dronningens gate
– Bispehaugen Veterankorps
Konsert i Tordenskioldparken
– Ila Brassband

Barnetoget fra 2016, med elever fra Berg skole.

12.30-13.15
Oppmøte til Folketoget
– Kor, dansegrupper, BUL, religiøse grupper og andre lag og foreninger skal stille opp med utgangspunkt pilegrimsleden og frem i Bispegata.
– Idrettslag, turnforeninger, kampsport, motorklubber stiller opp i Kongsgårdsgata og på Kongsgårdsplassen.
– Studentgrupper og linjeforeninger stiller opp i Pilegrimsleden fra Bispegata og mot Marinen.
– Ingen oppstilling i Bispegaten utenfor Katedralskolen eller på skolens gårdsplass.
Kart over oppmøtested se nedenfor
– Jubilerende lag tar kontakt for prioritert plassering. Frist er 5. mai – se kontaktinfo.
– Konkurranse om beste innslag – se regler nedenfor – premiering

13.00
Salutt fra Kristiansten festning

13.00
Folketoget
Bispegata – Munkegata – Erling Skakkes gate – Kjøpmannsgata – Kongens gate – Nordre gate – Olav Trygvassons gate – Munkegata.

14.45
Folkemøte på Torvet
– Musikkforeningen Nidarholm – Sammensatt mannskor med solist Roar Wik
– Tale for dagen ved Sametingspresident Vibeke Larsen.
– Tale for H.M.Kongen ved speider Ruben Vega Bjørkøy.

16.00
Russetoget fra Kongsgårdsplassen
Bispegata – Munkegata – Olav Tryggvasons gate – Nordre gate – Kongens gate mot Torvet.

Fart og spenning på tivoli!

Tradisjonen tro er det også tivoli hele dagen på 17.mai.

Hugos Tivoli holder har åpent på Leütenhaven fra kl 11.00.

Svenske Axels tivoli holder til på Trondheim Spektrum og har fullt kjør hele dagen fra klokka 10.

Tivoli er blitt en tradisjon for mange på 17.mai. Bildet er fra det norske Hugos Tivoli, som holder til på Leüthenhaven fra 17.-21.mai.