– Vi skal være en nær og tilgjengelig samarbeidspartner for både oppdragsgivere og kandidater i Midt-Norge.

Tone M Severin, avdelingsleder ved Veksthusets trønderske base i Fjordgata, er krystallklar når hun forteller om bedriftens misjon i regionen:

– I dag er Veksthuset er en sterk, innarbeidet nasjonal bemanningsaktør. Og mye av grunnen til det er lokal kunnskap og tilstedeværelse over hele landet, understreker hun.

Det er en vurdering som seniorrådgiver Kjell E Solem deler.

Sjekk ut Veksthuset på Facebook

– Veksthuset ble etablert i 1999. Kontoret her i Trondheim ble opprettet i 2008. Gjennom de siste 12 årene har vi opparbeidet oss inngående kunnskap til hvilke kompetansebehov bedriftene har, når de oppstår og hvordan vi finner de riktige menneskene, sier han.

Bemanningsbyrået teller i dag seks avdelinger. Kontoret i Trondheim er det største utenfor hovedstaden.

– Ingen tilfeldighet?

– Nei. Midt-Norge er et særdeles spennende område å jobbe i. Både opp mot bedrifter og i jakten på de gode hodene, fastslår de to.

Nettverk og kompetanse

Hovedfokuset til Veksthuset er i dag rettet mot salg, industri og produksjon, bygg og anlegg, økonomi, on/offshore, samt ledelse og administrative funksjoner.

– Dette er bransjer der vi besitter markedsledende kompetanse. Vi kan levere kandidater fra øverste hylle, sier Severin.

Hun legger samtidig ikke skjul på at det kan være utfordrende å finne relevant faglært arbeidskraft innen enkelte felt.

Kontakt oss her

– Heldigvis har vi opparbeidet oss et omfattende nettverk siden vi startet i 2008. Både innenlands og i Europa. I tillegg støtter vi oss på de andre avdelingene, legger hun til.

Mange av de som jobber gjennom Veksthuset er gjengangere.

– De vet at vi stiller med ordnede forhold fra a til å. Forutsigbarhet er viktig i bemanningsbransjen. Ikke bare for de vi ansetter, men også for oppdragsgiverne våre, påpeker Solem som i tillegg har hovedansvaret for rekruttering.

– Bemanning er det vi driver mest med, men rekruttering til faste stillinger er også en sentral del av aktiviteten vår, forklarer han.

Image with visual paralax effect

Et uvanlig år

Veksthuset omsatte for 140 millioner kroner i 2019 – et bunnsolid tall som sikrer stabilitet og trygghet.
I likhet med resten av det norske næringslivet har byrået kjent på de brutale følgene av koronapandemien.

– Vi har hatt fingeren på pulsen til det som har skjedd i Midt-Norge siden mars. Innen noen bransjer, kanskje spesielt bygg og anlegg, har ikke pandemien skapt de store bølgene, mens innen on/offshore har det vært utfordringer, forklarer Solem.

Han legger imidlertid vekt på at det er bemanningsmessig lys i tunnelen for sistnevnte.

– Vi har allerede en god del personell ute offshore, og jobber med flere og flere oppdrag innen denne sektoren, legger han til.

Severin er enig

– Hvordan dette landskapet ser ut når vi kommer ut av krisen, er det ingen som vet ennå, men vi merker optimisme, sier hun.

– Det blir uansett et uvanlig år?

– Absolutt.

– Hvordan vil det påvirke bemanningsbransjen generelt, og Veksthuset spesielt?

De to tar en tenkepause.

– Det er sammensatt. Jeg tror etterspørselen etter våre tjenester vil tilta på enkelte områder. Mange bedrifter vil nok gå forsiktig fram. Unngå risiko. Få fotfeste igjen, mener Severin.

Solem er klar:

– Vi skal følge dem på veien tilbake til normalen.