–Truck er ikke bare truck! Det finnes mange ulike trucker og det er mye man skal kunne for å kjøre de ulike typene, fastslår kursleder Kjetil Martinussen.

Ukentlig arrangerer Toyota Material Handling kurs som gir deltakerne truckførerbevis – etter å ha bestått den teoretiske og praktiske prøven.

Meld deg på truckførerkurs her

En av dem som nettopp har fått en slik mulighet er Anders Aamelfot (24) fra Stjørdal.

Han har for tida praksis hos Byggmakker Aasen & Five, og har blitt sendt på kurs fordi både han og arbeidsgiver ønsker mer fleksibilitet i jobben som utføres.

– Truckførerbeviset åpner noen nye muligheter for meg hos Byggmakker. I tillegg blir jeg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Jeg får innpass til andre jobber innen lager og logistikk. Alt fra varesalg der det løftes og flyttes tunge ting, til jobbing på kaianlegg og på plattform.

–Trucker finnes jo nesten overalt! sier Anders.

Image with visual paralax effect

Kursleder Kjetil Martinussen hos Toyota Material Handling guider kursdeltakerne gjennom det store utvalget av trucker som finnes.

Bli kvalifisert for flere jobber

Noen melder seg på kurs fordi de trenger å friske opp gamle kunnskaper. Andre har blitt sendt hit gjennom arbeidsgiver fordi de trenger ny kompetanse.

Også NAV flere steder  i landet jobber systematisk for å flere unge ut i jobb. Truckførerbevis kan være en gylden sjanse til å komme seg videre.

– Med et truckførerbevis har du gode muligheter for å få jobb innen lager og produksjon, sier Hege Halstadtrø ved Nav Østbyen.

Hun er prosjektleder for «Ta sjansen», et tiltak hvor arbeidssøkere i alle aldre får møte arbeidsgivere fra ulike bransjer.

Hun setter stor pris på arbeidsgivere som hjelper NAV med å gi mennesker nye muligheter.

– Gjennom «Ta sjansen» lar vi bedriften intervjue flere kandidater slik at det er størst mulig sjanse for at arbeidsgiverne møter den kandidaten som er riktig for sin bedrift, sier Halstadtrø.

I likhet med mange andre unge i samme situasjon har Anders tidligere hatt litt uflaks med å få seg jobb.

Etter endt yrkesfagutdanning i 2015 konkurrerte han med 600 andre om svært få lærlingeplasser. Han måtte tenke annerledes og fikk en ny sjanse gjennom kurset 4You i regi av NAV Stjørdal.

–Jeg har lenge drømt om å få truckførerbevis, det er jo et gullkort dette!

Han har klare ambisjoner for framtiden.

–Målet er å få fast jobb på sikt, forteller Anders.

Teori og praksis

–Flere og flere får øynene opp for mulighetene det gir å ha et truckførerbevis, forteller kursleder Kjetil Martinussen.

Denne uka underviser han 15 elever i lokalene deres på Lade.

På skolebenken: Truckfurerkurs hos Toyota Material Handling på Lade i Trondheim.

Kursene er bygd opp med moduler.

–To dager på skolebenken og to dager ombord på trucken, det er sånn vi har bygget opp kurset, sier Kjetil.

I dag er det mengdetrening på kjøring.

–All kjøring er inkludert. Mange holder kurs uten å oppgi at praktisk kjøring og opplæring er inkludert i prisen. Hos Toyota er det én pris både for teori og praksis, forteller kurslederen til forventningsfulle kursdeltakere.

Toyota Material Handling er ikke de eneste i byen som tilbyr denne type kurs, men de vil gjerne være best.

– Vi tar dette veldig seriøst og har gjort dette i mange år. Vi er en internasjonal aktør og er svært opptatt av kvalitet, vi har avdelinger over hele verden og har sjefene våre i Japan,  sier han med et smil.

– Er det mulig å bli truckfører på kun fire dager?

–Du blir aldri utlært, men på fire dager får du en grunnkompetanse som gjør at du har lov til å kjøre alene ute i en bedrift og kan gjøre en jobb når du kommer ut, sier han.

Meld deg på truckførerkurs her

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre