Bygg- og anleggsbransjen i Norge består av nesten 60.000 foretak og sysselsetter over 250.000 mennesker og omsetter for ca. kr 600 mrd. (2018):

– Forventinger til økt effektivitet og lavere kostnader gjør at stadig flere av disse vil se nødvendigheten av å satse på digitalisering og bruk av ny teknologi. Det er imidlertid få aktører i målgruppen som alene har anledning til å gjøre de investeringene som kreves. Unomaportalen vil være en lavterskel inngang for disse. Det finnes i dag ikke sammenlignbare konkurrenter til Unomaportalen i markedet, hverken i Norge eller Europa for øvrig, sier daglig leder i Uoma, Ketil Hveding.

Software

Unoma er først og fremst en softwareleverandør som skal bidra til en enklere, mer oversiktlig og lønnsom hverdag for små og mellomstore bedrifter i bygg- og anleggsbransjen:

– Dette gjør vi ved å tilby Unomaportalen, en webbasert samhandlingsportal som henter relevant nøkkelinformasjon fra utvalgte systemer som din bedrift benytter. Unomaportalen vil på denne måten gi god oversikt over driften, på tvers av systemer. Nå står vi klare til å ta neste steg, som blant annet innebærer lansering av første versjon av Unomaportalen. Vi har god dialog med potensielle kunder, men trenger deg på laget slik at vi kan videreutvikle og lansere vårt kommersielle produkt, og oppnå høyere markedsvekst, fortsetter Hveding.

Gå til Folkeinvest her

Historien til Unoma starter med det pågående taktskiftet i bygg- og anleggsbransjen.

– De tradisjonelle driverne for vekst og suksess er i endring, og digitale løsninger vil spille en stadig større rolle når vekstvinnerne skal kåres. Det er de små og mellomstore aktørene som bygger landet, men mange av disse vil ikke være i stand til å bli med på det digitale skiftet uten å knekke ryggen økonomisk. Med utgangspunkt i dette, stilte vi oss selv følgende nøkkelspørsmål; “hvordan kan vi ved hjelp av ny teknologi og en ny tilnærming til drift, bidra til å forbedre våre kunders konkurranseevne og lønnsomhet?

– Samarbeid har hele tiden vært en viktig del av konseptet, og vi allierte oss tidlig med mange av byggebransjens tyngste og mest kompetente leverandører. Samtidig gikk vi i dialog med pilotkunder og representanter fra bransjen selv. Tanken var at jo nærmere kjernen av virksomheten vi klarte å komme, jo større var sjansen for å treffe med konseptet til potensielle kunder. I 2020 står vi klare til å lansere Unomaportalen, fortsetter Hveding.

Unomaportalen settes sammen i et brukervennlig grensesnitt av moduler som dekker den enkeltes informasjonsbehov for oversiktlig, effektiv og lønnsom drift.

Modulene kan blant annet inneholde tema som (eksempel på brukergruppe i parentes): 

· Overordnet økonomisk oversikt, inkludert oppdatert oversikt over aktuelle driftskontoer i bank (daglig leder, økonomiansvarlig).

· Bransjerelaterte økonomiske nøkkeltall (ledergruppen).

· Oversikt over selskapets verktøy og utstyr og hvor det befinner seg (alle)

· Vareregister med over 1,3 mill. varelinjer med monteringsanvisninger, FDV, salgsbrosjyrer m.m.

· Enkel prissammenligning av varer mellom virksomhetens unike prisavtaler med ulike leverandører (ledergruppen).

· Status på endringsvarsel, bestillinger og økonomiske konsekvenser (prosjektledere, byggeplassledere m.fl.)

· Prosjektets fremdriftsplan fordelt på aktiviteter og personer (prosjektledere, byggeplassledere m.fl.)

· Oversikt over registrerte timer totalt og fordelt på personer og aktiviteter, fravær, permisjon, ferie m.m. (ledergruppen)

· Oversikt over åpne HMS-avvik (ledergruppen)

· Digital personalhåndbok som alltid vil være oppdatert i forhold til gjeldende lover og regler (alle)

· Markedsoversikt som viser prosjekter som kan være aktuelle å gi tilbud på (ledergruppen)

· Agenda ved planlagte, og referat fra gjennomførte, byggemøter med markering av åpne poster (prosjektledere)

Dette er forretningsmodellen:

Unoma har et langsiktig perspektiv, hvor det er lagt en plan for en stegvis strategisk utvikling av selskapet. I første omgang vil fokuset være å få implementert Unomaportalen til flest mulig i bygg- og anleggsbransjen i Norge. Selve grunnpakken til Unomaportalen tilbys som en gratis nedlastning. Når kunden har tatt i bruk portalen, blir dette en aktiv salgskanal og vår arena for videre utbygging av kunderelasjonen.

Brukerlisenser

Unoma tar betalt gjennom brukerlisenser, basert på hvilke moduler som ønskes implementert og hvor mange som benytter de. Gulroten for å ta i bruk den gratis grunnpakken vil for de aller fleste vil være tilgang til en database med 1,3 millioner varelinjer og muligheten for å få digital kontroll på produktinformasjon, inkludert muligheten til å sammenligne inngåtte prisavtaler. Denne er unik for Unomaportalen.

Salg av moduler

Det ligger ytterligere potensial i markedsføring og salg av modulutvidelser, og vi kan særlig trekke frem prosjektmodulen og oppgavemodulen, som allerede har fått svært god mottakelse i bransjen.

Leverandøravtaler

Grunnpakken gir også tilgang til leverandører og tjenester, hvor vi gjennom flere år har forhandlet frem gode og konkurransedyktige avtaler. Bruk av disse avtalene genererer inntekter til Unoma.

Strategiske samarbeidspartnere inkluderer konsulenter for endringsledelse, arkitekter, advokater, leasingselskap, forsikringsmegling, prosjektledelse, økonomisk rådgiving m.v.

Forhandling av innkjøpsbetingelser

Sistnevnte modul gjør at Unomaportalen blir det sentrale kontaktpunktet for hele virksomheten. Når vi har oppnådd tilstrekkelig volum av brukere, vil Unoma kunne forhandle innkjøpsbetingelser på vegne av disse. Her ligger det med andre ord et betydelig inntektspotensial.

Vi du investere i Unoma? Gå til Folkeinvest her