Det er Asplan Viak AS og Arkiplan som står for prosjekteringsarbeidene. Byggestart skjer tidligst i 2018.

Bak prosjektet står et aksjeselskap som eies av Rom Eiendom (40%), Trondheim Bussterminal (40%) og Trondheim kommune (20%).

Skissene stammer fra et mulighetsstudie som ble utført for en tid tilbake, og ifølge styreleder i Trondheim Stasjonssenter, Jonn Per Tryggestad, vil det endelige forslaget som kommer om tre til fire uker, se vesentlig annerledes ut:

– Det gjelder både høyder og bygningsstruktur. Med det stemmer at den maksimale høyden er foreslått til 28 meter, opplyser styrelederen, til trondheim24. 

Saken skal behandles av byutviklingskomiteen og bygningsrådet før den sendes ut på høring. Deretter går saken til ny politisk behandling før den endelig avgjøres av bystyret.

Image with visual paralax effect

Trondheim Stasjonssenter vil også inneholde boliger og servicefasiliteter i det som utbyggerne mener blir Midt-Norges viktigste knutepunkt.

Ambisjonen er å bidra til at Brattøra blir en moderne og attraktiv bydel som ikke minst henger sammen med Midtbyen og østre bydeler.

Daglig ferdes rundt 10.000 tog- og busspassasjerer over Trondheim S. Sjøgangen (broen over jernbanesporene) bidrar til at størsteparten av reisende med hurtigbåter til og fra Fosen og Kristiansund går over stasjonsområdet.

Det forventes at passasjertallet vil stige vesentlig når hele Trondheim S er ferdig bygget.

Prosjektet tar høyde for flere kollektivknutepunkter for tog, buss og båt: nytt terminalbygg, nye nedganger til plattformer, ny busstasjon, sykkelrampe til Sjøgangen, nytt parkeringsanlegg og «kiss & goodbye» fra bil til kollektive transportmidler.