Perfekt for barna

– Det har vært helt perfekt å bo her med små barn. Vi kommer sannsynligvis ikke til å flytte tilbake til byen etter dette.

Det sier Therese Tjensvoll Carlsen (32), som sammen med Fredrik Jordet (35) fikk godkjent sin søknad om permanent flytting til Trysil i januar i år. Paret flyttet som følge av at Therese fikk ny jobb i hyttekommunen.

– I Trysil er det få eneboliger, og vi eide jo allerede hytta. I tillegg hadde vi lyst til å bo akkurat her for å være nær naturen, forteller hun.

FERSKE SMÅBARNSFORELDRE: Å flytte vekk fra familie og venner i Oslo var en milepæl for de nybakte foreldrene. Nettverket er det de savner mest, men med små barn i hus har hyttetilværelsen og turlivet passet dem perfekt. Foto: Privat

Krav til flytting

I 2020 mottok Skatteetaten 2033 søknader fra nordmenn som ville flytte permanent til fritidsbolig. Til sammenligning var tallet betraktelig lavere før pandemiåret, med 1190 søknader i 2019. Hjemmekontor og hytteforbud er åpenbare faktorer som gjorde fjoråret til et rekordår.

Foreløpige tall fra Skatteetaten tilsier at 2021 muligens kan bli et nytt rekordår, med 1012 flyttemeldinger til fritidsbolig i løpet av årets første sju måneder.

Hytta har, med andre ord, blitt et alternativt hjem for mange det siste halvannet året. Anders Leisner, advokat i Huseiernes Landsforbund, forteller at det er mye som skal klaffe for at fritidsboligen på papiret kan bli omgjort til helårsbolig.

Image with visual paralax effect

– Man skal ifølge lov om folkeregistrering være folkeregistrert der man har sin overveiende døgnhvile. Det vil si den boligen man tilbringer mesteparten av årets netter i. Hvis hytta er din eneste bolig, eller du skal være mer på hytta enn i annen bolig, må du altså melde flytting, forklarer Leisner.

Han legger til at det er flere krav som må tilfredsstilles for at man skal kunne ta i bruk fritidsboligen som helårsbolig. I tillegg til å melde flytting til Folkeregisteret, må man ha et vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for å få godkjent søknad om bruksendring hos kommunen.

– For at du skal melde flytting, må det jo være tillatt å bo der. Først og fremst må bygningen være godkjent som helårsbolig, og du må sjekke hva hyttefeltet er regulert for, sier advokaten.

TURENTUSIASTER: Med turmulighetene rett utenfor dørstokken, har Therese og Fredrik nytt det siste halvåret med pandemi som få andre. De forteller at de trolig aldri kommer til å flytte tilbake til byen. Foto: Privat

Nybygd hytte

Visse hyttefelt er av kommunene kun regulert for fritidsboliger. Praksisen for bruksendring varierer fra kommune til kommune, men Trysil er blant dem som har vært fleksible det siste året. Kommunen har i sitt planverk lagt til rette for at hytteeierne skal kunne bosette seg på hytta, forutsatt at hytta holder en viss standard.
Tekniske krav til helårsbolig kan variere mellom kommunene, men fellesnevnere er at det må være innlagt vann og kloakk, og det må være vinterbrøytet vei. For Therese, Fredrik og datteren har ikke disse kravene vært noen hindring.

– Hytta er jo tegnet etter det vi ønsket. Den består av tre bygg hvor vi har en hoveddel, et anneks og en bod med carport. Den kan nok minne litt om en enebolig, sier Fredrik.

Den arkitekttegnede fjellhytta har paret bygget fra scratch. Byggeprosessen startet i 2019, og i juli i fjor sto den ferdig – bare et halvår før familien flyttet inn på heltid.

– Søkeprosessen var jo litt fram og tilbake. Det er mange dokumenter som skal på plass, og ting tar tid. Faren til Therese er arkitekt, så han har hjulpet oss med søknadene. Det er også han som har tegnet hytta, forteller Fredrik.

Ingen merkbar befolkningsvekst

Ifølge Trysil kommunen selv har kommunen oppfordret og lagt til rette for tilflyttere til fritidsboliger det siste året, grunnet et ønske om befolkningsvekst og økte skatteinntekter. Kommunen huser, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, dobbelt så mange hytter som eneboliger, men innbyggertallet har ikke endret seg betydelig.
Også Ringsaker, landets største hyttekommune, har åpnet opp for at eiere av fritidsboliger kan flytte inn på heltid, dersom boligen holder standard. Likevel forteller Atle Ruud, enhetsleder for kart og byggesaker i Ringsaker kommune, at antallet søknader om bruksendring ikke har økt markant det siste året.

– Om man flytter på hytta, må man søke om bruksendring, og det er en prosess i seg selv. Det er ingen tvil om at folk var vesentlig mer på hytta under koronaperioden, men for mange var det nok ikke grunnlag for å melde flytting, sier Ruud.

Tall fra SSB viser at Ringsaker kommune hadde en liten befolkningsvekst i 2020, men ikke mer enn det som har vært normalt tidligere år. Kommunen har heller ikke hatt en betydelig økning i antallet igangsatte byggeprosjekter, grunnet byggestopp i hyttefeltet ved Sjusjøen.

– Før vi reviderte kommuneplanen i 2014 mottok vi en del henvendelser fra folk som ville flytte på hytta, men de tidligere bestemmelsene gjorde det vanskelig. Derfor åpnet vi i 2014 for en mer forutsigbar prosess, som tilsa at hytteeierne kunne flytte til hyttene permanent – dersom bygget tilfredsstiller kravene, forklarer Ruud.

Flytter ikke tilbake

For Therese, Fredrik og datteren har den nye tilværelsen på fjellet gitt mersmak. Ikke minst setter de pris på å ha turmuligheter rett utenfor dørstokken.

– Vi kommer mest sannsynlig ikke til å flytte tilbake til byen. Hvis vi flytter, blir det nok til et rolig og mer landlig sted. I tillegg har ikke folk flest råd til hus med hage i byen, sier Fredrik.

Men familien på tre har foreløpig ingen planer om å flytte fra Trysil og den nybygde hytta.

– Nettverket er nok det vi savner mest, men samtidig har det vært veldig fint å bo her under nedstengingen. Som ferske foreldre er man i sin egen boble, og på en liten plass som dette er det helt perfekt, sier Therese.

Dette må du huske om du skal melde flytting til hytta

* Hvorvidt man faktisk kan bruke hytta som helårsbolig, kommer an på om den en registrert som helårsbolig eller fritidsbolig i matrikkelen hos kommunen. Dersom hytta ligger i et område som er regulert for fritidsboliger, må du søke om bruksendring for å kunne bo der på heltid.

* Regelen er at boligen der du tilbringer flest netter i løpet av året, er der du skal ha din folkeregistrerte adresse. Du plikter altså å melde flytting dersom du i 12 måneder fremover er mer på hytta enn i annen bolig.

* Minimumsvilkårene for å få tillatelse til å bo permanent på hytta, er avløp, innlagt vann og strøm, samt vei som må være åpen hele året.

* Dersom man melder flytting til fritidsbolig, skatter man etter de samme reglene, altså til kommunen man har bodd mest igjennom året.

(Kilde: Anders Leisner / Huseierne )