SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 771 millioner kroner i første halvår i år mot 871 millioner i samme periode i fjor. Banken har økt nedskrivningene på lån i tråd med hva som ble varslet etter forrige kvartal, heter det i en pressemelding.

– Resultatet påvirkes av økte tap, i all hovedsak knyttet til oljerelatert virksomhet på Sunnmøre. Vi ser likevel ingen klare indikasjoner på ringvirkninger av denne sektorkrisen. Arbeidsledigheten i regionen holder seg nede, boligprisene viser fortsatt moderat økning og misligholdsnivået i banken er fortsatt meget lavt, sier adm.dir. Finn Haugan.

Enkelte av våre offshorekunder på Sunnmøre har utfordringer. Vi arbeider tett med disse kundene for å finne gode løsninger slik at de skal kunne komme seg gjennom sektorkrisen.

Banken økte utlån til personkunder med 10,2 prosent til 85,2 milliarder kroner siste tolv måneder.

Dermed har banken igjen styrket sin ledende markedsposisjon i regionen. Generell kredittvekst var ifølge SSB 5,9 prosent på landsbasis.

 – Tilgangen av nye personkunder fortsetter og har vært enda høyere i andre kvartal enn i kvartalet før. Det kan ha sammenheng med at vårt konsept med fremragende digitale kundeløsninger kombinert med tilgang til lokale rådgivere ved spesielle behov er blitt enda tydeligere sammenlignet med enkelte av våre konkurrenter, sier Finn Haugan.

 Utlån til næringslivskunder var i hovedsak uendret med en økning på 0,4 prosent til 47,4 milliarder kroner. Dette er i tråd med bankens kapitalplan og reflekterer også en redusert etterspørsel etter finansiering fra næringslivet. Banken har god kundevekst blant små og mellomstore bedrifter.

 Økte tap

Mens nivået på mislighold fortsetter på et lavt nivå, øker tapene med 118 millioner kroner i andre kvartal til 287 millioner per første halvår.

Dette er i all hovedsak knyttet til et fåtall engasjement innen oljerelatert virksomhet. Økningen er i tråd med bankens anslag etter forrige kvartal med estimert tap i størrelsesorden 450-500 millioner kroner i 2016.

 – Enkelte av våre offshorekunder på Sunnmøre har utfordringer. Vi arbeider tett med disse kundene for å finne gode løsninger slik at de skal kunne komme seg gjennom sektorkrisen. Løsningene vi jobber med skal være av varig karakter og slik begrense bankens risiko, sier Finn Haugan