– Er de ikke fornøyd med tjenestene til Trondheim kommune da? De er ikke det, vet du, fastslår Enlid.

Omsorgsgründeren har null forståelse for at pleietrengende ikke selv får bestemme om det er kommunen eller en privat tilbyder skal gi hjemmehjelp (fritt brukervalg, se faktaboks).

Et utstrakt samarbeid mellom private aktører og det offentlige er eneste farbare vei for å få eldreomsorgen i Trondheim til å fungere, ifølge Enlid

– I dag gjør den ikke det, og det har blitt verre de siste fem årene, sier Enlid som har mange års erfaring fra hjemmesykepleien i Trondheim.

– Flere bruker flere hundre tusen kroner i året på kjøp av omsorgstjenester hos oss. Da tenker jeg: Hvem er det som skaper klasseskiller da? Jeg mener at alle skal ha de samme mulighetene, men kommunen skal betale for tjenestene, fortsetter Enlid, som tar imot Næringslivsavisa i »hovedkvarteret» i Teglgården i Fossegrenda.

Flere bruker flere hundre tusen kroner i året på kjøp av omsorgstjenester hos oss. Da tenker jeg: Hvem er det som skaper klasseskiller da? Jeg mener at alle skal ha de samme mulighetene, men kommunen skal betale for tjenestene

Et tidsspørsmål før fritt brukervalg kommer

Ifølge Enlid er det bare et tidsspørsmål før fritt brukervalg kommer for fullt. Da vil det åpne seg nye muligheter for helsegründere i Trondheim.

– Jeg håper selvsagt på regjeringsskifte til høsten. Selv om det er rødgrønt styre i Trondheim, så vil et skifte ha en viss innvirkning i kommuner som er rødgrønne. Mange har allerede innført fritt brukervalg og erfaringene er svært gode, sier Enlid:

– Med konkurranse øker kvaliteten på tjenestene som leveres. Ingen, hverken privat eller offentlig ansatte, ønsker å bli valgt bort til fordel for den andre. Konkurranse er sunt i alle sektorer, også helse.

I dag består Trondheim Private Omsorgstjeneste av 10 mennesker som hver dag kompletterer tilbudet som leveres av det offentlige. Faste personer, til faste tider er en viktig del av forretningsideen:

– Og at folk kan snakke norsk. Det er det som betyr aller mest for kundene våre. Språkproblemer oppleves som et kjempeproblem i omsorgstjenesten i Trondheim kommune.

Beskyldes for profittjag

– Noen tror jeg blir ustyrtelig rik på dette, det er noe jeg ofte blir beskyldt for, spesielt når man er politiker i tillegg. Alle kan gå inn på nettet å se at jeg ikke blir det. Men jeg har skapt 8-10 arbeidsplasser og det er det som betyr noe. Det er jeg skikkelig stolt av sier Enlid.

Men Enlid kunne blitt rik. Men da har hun måttet selge bedriften og gi fra seg kontrollen over egen arbeidsplass. Selskapet er blitt forsøkt kjøpt opp flere ganger.

Bakgrunnen er at større aktører og investeringsfond, i likhet med Enlid, er overbevist om at private aktører vil få større innpass i det norske samfunnet. Betalingsviljen for private helse – og omsorgstjenester er i sterk endring:

– Vi tror at det offentlige ikke vil klare å oppfylle de behovene og ønskene folk har, sett i lys av levestandarden og velferdsnivået folk er vant til, sier seniorpartner Kai Jordahl i venturefondet CapMan til E24, som blant annet har det norske helseforetaket Espira i porteføljen.

Under «Nordic Buy Out Forum» denne uken gjorde han rede for selskapets tro på investeringer i helsesektoren, eldreomsorgen og barnehager. I dag er dette oppgaver som i stor grad er forvaltet av det offentlige. Dette kan komme til å endre seg, mener private equity-selskapet.

– Det er en betalingsvilje i markedet som ikke var der tidligere, men som er i dramatisk fremvekst, sier han.

– Man vil nok i stadig større grad måtte spille på private aktører for å produsere volumet, kvaliteten og differensieringen som kreves av velferdstjenestene. Kjøpevilligheten er stadig voksende for denne typen tjenester, sier Jordahl.

Fakta: Fritt brukervalg

Fritt brukervalg innebærer at den enkelte brukeren selv bestemmer om kommunen eller en privat tilbyder skal gi hjemmehjelp. I Oslo er det også innført forsøk med fritt brukervalg på hjemmesykepleie.

Kommunen bestemmer fortsatt hvem som har behov for praktisk hjelp i hjemmet og setter prislapp på tjenesten. De ulike private aktørene som er valgt ut får deretter betalt denne faste satsen av kommunen. Egenandelen for brukeren forblir den samme.
De private leverandørene tilbyr gjerne også tilleggstjenester som brukerne må betale selv. Pussing av sølvtøy, stryking, vindusvask etc er eksempeler på slike tjenester.

Fritt brukervalg av hjemmehjelpsleverandør er innført i flere kommuner, deriblant Oslo, Bergen, Drammen, Tønsberg, Stavanger, Asker og Bærum og Stjørdal med flere. Fritt brukervalg er også innført på hjemmesykepleie i Oslo og Bergen.
Fritt brukervalg er blant de fremste valgkampsakene til de borgerlige partiene i mange kommuner i Norge.