Helt siden 1928 har Frelsesarmeen drevet forskjellige tiltak i de to byggene i Hvedingsveita 1-3.

Det en del av dette tilbudet som nå varsles nedlagt: Herberget, som er et natt og krisetilbud med 16 plasser for byens rusmiddelavhengige menn.

I høst har det vært en ny anbudsrunde hvor Trondheim kommune er oppdragsgiver, men forhandlingene brøt sammen. 1,6 millioner skilte partene:

– Vi fikk ikke tilslag for vårt tilbud på drift av Herberget. Avstanden mellom det kommunen ønsket å betale for tiltaket, og det Frelsesarmeen har driftet for disse årene og lagt til grunn i vårt tilbud – var for stor. Det er en trist dag for brukere og ansatte, skriver herberget på sin Facebook-side.

Tilbudet som driftes av Frelsesarmeen har sin siste driftsdag 28.02.17.

Ahlberg håper imidlertid på at politikerne skal engasjere seg i saken, og sørge for at Herberget kan bestå.

– Våre ansatte har en oppsigelsestid på tre måneder, og uten utsikter til en forlenget avtale med kommunen, kan vi ikke gjøre annet enn å starte prosessen med å avvikle. Men det har tidligere vært stort politisk flertall for et slikt tilbud i sentrum. Så nå håper jeg på politisk støtte, sier Kari Ahlberg til adressa.no.

Kommualråd Geirmund Lykke (KrF) sier til avisa at det er politisk flertall for å opprettholde et krisetilbud i Midtbyen, og ber om en politisk orientering etter at forhandlingene mellom Frelsesarmeen og kommunen har brutt sammen.

PS. Saken oppdateres