Foto: Joakim Halvorsen

Tveit, som overtar den prestisjefulle jobben etter Helga Haugland Byfuglien, ble ansatt under Kirkerådets møte i Trondheim torsdag.

Tveit kommer fra jobben som generalsekretær i Kirkens Verdensråd, som omfatter 350 kirker med en samlet medlemsmasse på om lag en halv milliard mennesker over hele verden. Før det var han generalsekretær i Mellomkirkelig råd i sju år.

59-åringen er den første som blir preses uten å være biskop, men et samlet bispekollegium står likevel bak utnevningen, og valgte å kun nominere ham, selv om de kunne nominere opp til tre kandidater. De har uttalt at han har en ekstraordinær kompetanse og erfaring som gjør ham svært godt egnet for stillingen.

I fjor ble reglementet endret slik at ny preses unntaksvis kan rekrutteres utenfor bispekollegiet, skriver Vårt Land.

– Mye å lære fra andre troende

Som leder for den største økumeniske organisasjonen i verden har Tveit bred og lang erfaring med å samarbeide med folk fra andre land, ulike kirkesamfunn og ulike trosretninger. Disse erfaringene håper han kan komme til nytte i den nye jobben som preses.

– Å være med å bidra til at kirken kan spille en positiv og konstruktiv rolle i Mangfolds-Norge, synes jeg er en kjempespennende oppgave. Der håper jeg at jeg har noe å bidra med. Erfaringen min er at det ofte kan være lettere å bygge en relasjon med noen fra en annen religion enn med folk som ikke har religiøs tilknytning i det hele tatt, sier han i et intervju med NPK.

Tveit mener nordmenn har mye å lære om det å tro fra andre troende rundt om i verden.

– I Norge har vi hatt en tradisjon med at tro handler om det individuelle, noen en skal forstå. Hvis det ikke er det, så er det ikke ekte. Det fører lett til en individualisering og intellektualisering av religion. Det håper jeg vi kan komme litt forbi, sier Tveit, som mener denne oppfatningen har hemmet forholdet mange har til Den norske kirke og til religion.

Han peker på at de fleste troende rundt omkring i verden har et annet perspektiv, og at det å praktisere tro handler mye mer om kultur, praksis, tekster, fellesskap og opplevelser som gir mening, enn om å forestå ting intellektuelt.

– Godt å komme hjem

Som prestesønn har han kjennskap til mange deler av landet. De første barneårene vokste han opp på Vestlandet, på Bømlo og Dale. Han har også bodd på Gol og senere på Haram på Sunnmøre, der han selv var prest.

– Det blir godt å komme hjem, seier 59-åringen, som de siste ti årene har hatt kontor i Genève i Sveits og store delar av verden som arbeidsfelt. Han ser nå fram til mer tid med familien i Ås i Akershus. Han kommer også til å bo en del i Trondheim, da Nidaros bispedømme blir en del av tilsynsområdet hans.