Trondheim kommune og Statens vegvesen har lenge signalisert at de vil arrangere en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse for å fornye det historisk viktige byrommet i Kjøpmannsgata og på Krigsseilerplassen.

Følg Trondheim24 på Facebook og Instagram!

– Vi ønsker nå å få innspill til hvordan uterommene bør utformes for å gjøre området mer attraktivt for virksomheter og folk, sier prosjektleder for konkurransen og byplanlegger i Trondheim kommune, Mari Folven.

 I dag kl 15.00 offentliggjøres konkurransen.

Byens viktigste turiststrøk

– Dette er en av byens viktigste turiststrøk, og det skal være trygt og fristende å oppholde seg her, sier Folven.

Byplankontoret i Trondheim Kommune håper at de gjennom en slik konkurranse vil få mange innspill til det videre arbeidet med hele området.

–Det vil snart komme en områdeplan for Kjøpmannsgatas nedre løp, og videre helt bort til Krigsseilerplassen. Dessuten vil også området rundt den nye Brattørbrua være med i konkurransen, forteller Folven.

Bryggene i Kjøpmannsgata, sett fra Gamle Bybro, mars 2017. Foto: Kjersti Lunden Nilsen

En fornyelse av Brattørbrua er for tiden under planlegging og vil bli et eget prosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen.

–Vi håper at arkitektkonkurransen kan bidra til konkrete forslag til utformingen av vollen, gata, allmenningene og parkene som inngår i byrommet på denne siden av byen, sier Folven.

Hun innrømmer at området rundt de gamle bryggene har vært nedprioritert i lang tid, og blitt ei bakside av byen. Dette håper hun det nå kan bli en endring på.

– Vi ønsker at flere skal legge merke til, utforske og bruke byrommet som er rundt Kjøpmannsgata, en av de eldste og mest historisk interessante delene av byen vår.

Nå vil prosjektledelsen ved Byplantoret at bryggene i Kjøpmannsgata skal knyttes nærmere resten av sentrum, og gi hele området et nytt løft.

–Det har vist seg flere steder at oppussing og fornying av historiske plasser kan bli viktige identitetsskapere i en by.

– I så måte er det stort potensiale her i Trondheim, sier Folven.