Den internasjonale studentfestival arrangeres annethvert år i Trondheim, og temaet for 2017-utgaven er diskriminering.

Festivalen blir i år arrangert i perioden 9.-19 februar og en av hovedpersonene i år er tidligere fredsprisvinner Dr. Shirin Ebadi.

– Vi er ekstremt stolte av å få henne som gjest til å årets festival, sier IsfiT-leder Kristine Bjartnes i en pressemelding.

Ebadi fikk i 2003 fredsprisen for sitt arbeid for demokrati og menneskerettigheter, og er en av de som i en årrekke har jobbet for å motarbeide dette.

Ebadi var den første muslimske kvinnen som mottok Nobels Fredspris.

– Vi ser frem til å høre hennes historie om sitt arbeid for menneskerettigheter, og la dagens aktivister få snakke med henne om hvordan vi kan oppnå like rettigheter og unngå diskriminering, sier Bjartnes.

I løpet av den 10 dager lange festivalen vil mer enn 450 studenter fra 100 ulike nasjoner gjeste Trondheim.

Alle skal innlosjeres privat, og i den forbindelse søker IsfiT også i år etter vertsfamilier.

Målet for festivalen er å la studenter fra hele verden møtes for å utveksle ideer og sammen skape en bedre fremtid for unge mennesker i verden.

Det bys også på et tettpakket kulturprogram, med svenske Veronica Maggio som ett av hovedattraksjonene.

Maggio spiller i Storsalen på Studentersamfundet 16.februar.

Festivalen deler også ut Studentes Fredspris, som i år går til 23 år unge Hajer Sharief fra Libya.