Tukthuset er landet eldste institusjonsbygg og ligger ved Kongens gate 85 på Kalvskinnet i Trondheim. Det gule trebygget er fredet som et viktig sosialhistorisk minnesmerke og har de siste årene blitt forvaltet av Entra eiendom. 8. mai i år fikk huset nye eiere.

Opptatt av gamle hus

Tukthuset Trondheim AS består av Øystein Ekroll og Trygve Bragstad, som deler en sterk felles interesse for gamle hus og byhistorie. De har nå kjøpt den verneverdige bygningsmassen og skal fortsatt drive med utleievirksomhet og næringsformål, slik det gjøres der i dag.

Ekroll er til daglig forsker og arkeolog og ansatt ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider. Bragstad har hatt mange ulike roller i trøndersk politikk og næringsliv og er i dag avdelingsleder for kommunikasjon i Direktoratet for arbeidstilsynet.

– Mesteparten av bygningsmassen vil fortsatt bli utleid, slik det er i dag, bekrefter Bragstad ovenfor Trondheim24.

Både organisasjonen MOT og Otium Sanserom holder til i den gamle delen som vender ut mot Kongensgate, og har gjort det i over ti år.

I den andre delen som vender ut mot Erling Skakkes gate er det flere typer leietakere, og noen av disse er i ferd med å finne nye lokaler, etter det Trondheim24 erfarer.

–Vi har nå bedt om møter med alle leietakerne. Håpet er å få gjennomført disse i løpet av de nærmeste 14 dagene, forteller Bragstad.

Ut over det ønsker han ikke å kommentere eiendomskjøpet.

Både Ekroll og Bragstad understreker at nåværende leietakere foreløpig ikke vil bli berørt av selskapets planer om å drive med ulike bolig- og næringsformål.

Men Bragstad legger ikke skjul på at de har omfattende planer for sin nye virksomhet.

-Vi er begge opptatt av å ta vare på gamle hus, og Tukthuset på Kalvskinnet er en viktig del av Trondheims historie, forteller Øystein Ekroll til Trondheim24.

Han presiserer at den formelle overtakelsen er i orden, men at søknaden om utvidet bruksendring venter på godkjenning av Trondheim kommune og byantikvaren.

Fakta om Tukthuset i Trondheim

Huset ble bygget i perioden 1733–1788 og var opprinnelig reist som oppdragelsesanstalt for såkalte «løse individer». Helt frem til 1971 fungerte bygningen som fengsel og arbeidsanstalt. Fra 1737 til 1830 var det kurstue her for syfilis-pasienter og soldater.

Bygget ble modernisert i 1974 og består i dag av tre fløyer i tre etasjer fordelt på 1013 kvadratmeter.

Utover 1970- og 1980-tallet var bygningen leid ut til både Riksantikvaren, Fylkeskonservatoren og Fortidsminneforeningen før Politiet i Trondheim tok over som leietaker i 1994.

Tukthuset er fredet etter forskrift som et viktig sosialhistorisk minnesmerke og har de siste årene blitt forvaltet gjennom Entra eiendom.

Fra 8. mai i år er huset i eie av det nye selskapet Tukthuset Trondheim AS.