Hvert år den 30. november markeres «Cities for life», en global aksjonsdag der et verdensomspennende nettverk av byer viser sin motstand mot dødsstraff.

På denne dagen flombelyses et signalbygg eller et monument i hver by for å markere sitt standpunkt i denne aktuelle saken.

Aksjonen «Cities for life» markeres også i Trondheim, når et eget lysdesign lyser opp Festningen for sjuende gang.

–I år er det ca 2000 byer som deltar i 90 land verden over, men det er ingen tvil om hvem av som har den fineste markeringen her i Norge, sier Tove Marie Paasche ubeskjedent.

Hvorfor dreper vi folk som dreper folk, for å vise at det å drepe er galt?

Paasche er regionleder i Amnesty International, og har i sju år samarbeidet med Trondheim Kommune om denne årlige aksjonen.

– Det er en sterk symboleffekt at byen sammen med over 2000 andre byer viser at de stiller sag bak avskaffelsen av dødsstraff i verden, sier hun.

Amnesty International har i en årrekke jobbet på ulike nivåer for å få slutt på bruken av dødsstraff. Hvorfor er dette så viktig?

Image with visual paralax effect

– Bruken av dødsstraff bryter med retten til liv som er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring, sier Paasche.

Som regionleder i Amnesty har hun arbeidet aktivt mot dødsstraff i 14 år.

– Vi har en plakat her på kontoret som sier; «Hvorfor dreper vi folk som dreper folk, for å vise at det å drepe er galt?» Det summerer opp hva dødstraff er for meg.

Lysaksjonen «Cities for life» vil pågå fra klokken 16.00 til klokken 23.00 onsdag 30.november.

PS: Lysdesignet på må ikke forveksles med de fire adventslysene som fra før er utstilt på muren, dette er et eget initiativ i adventstiden, som har vært å se i bybildet de siste fem årene.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre