– Mitt viktigste budskap er at det kan bli bratt fremover, men at vi skal ta hverdagen trygt tilbake, sier Sanner (H) til NTB.

Tirsdag legger han fram revidert nasjonalbudsjett. Bakteppet er nullrente fra Norges Bank, 260.000 permitterte, et brutto nasjonalprodukt (BNP) i fritt fall og krisetiltak verdt flere hundre milliarder kroner.

Sanner aner nå konturene av de økonomiske følgene av virusutbruddet og nedstengningen.

– Vi kan ikke nå si at vi har det verste bak oss, konstaterer han.

– Utfordringen for oss henger delvis sammen med at smitteverntiltakene fortsatt vil ha konsekvenser for økonomien. Vi rammes også av lav oljepris og kraftig nedgang i internasjonal økonomi. Det vil være mindre aktivitet, og det vil ta tid før turistene kommer tilbake til Norge.

Tre faser

Regjeringen har allerede brukt 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak og 100 milliarder på lånegarantier.
I tillegg svekkes 2020-budsjettet av 60 milliarder i tapte skatte- og avgiftsinntekter og økte utgifter i folketrygden.

– Vi har brukt enorme økonomiske ressurser. Men alternativet hadde kostet oss som samfunn enda mer, sier Sanner.

– Alternativet til å bruke mye oljepenger inn i økonomien nå, hadde vært flere konkurser, høyere arbeidsledighet og en mye lenger vei tilbake.

Regjeringen har delt inn krisehåndteringen i tre faser. Mens fase 1 handlet om umiddelbar hjelp til inntektssikring, dreide fase 2 seg om å sikre at sunne og levedyktige bedrifter holder seg flytende og unngå at fallet blir for stort.

– Savner sidestykke

Fase 3 handler om å komme styrket ut av krisen gjennom å satse på kompetanse, grønn omstilling og aktivitet. Det skal legges til rette for arbeidsplasser og et vekstkraftig og sterkt næringsliv etter krisen, forklarer Sanner.

I fase 3 kan nye milliarder komme på bordet. Pengebruken savner sidestykke, konstaterer finansministeren – som også har en advarsel:

– Vi må bruke pengene riktig, sikre at tiltakene er målrettede, midlertidig og reverserbare. Vi må sikre at ikke næringslivet blir varig avhengig av krisehjelp og unngå at vi svekker arbeidslinjen.

Finansministeren understreker at pengebruken skal ned igjen og minner om at regelen om ikke å bruke mer enn 3 prosent av oljefondet over statsbudsjettet skal gjelde fremover.

Krise ute og hjemme

Norsk økonomi rammes på tre måter. Nedstengningen har ført til at etterspørselen innenlands har stoppet. Finansdepartementet anslår et BNP-fall på rundt 4 prosent i år, men understreker at usikkerheten er stor, og at fallet kan bli større.

Samtidig har harde tiltak også hos Norges handelspartnere ført til bråstopp i eksporten.

– Tilbakeslaget i internasjonal økonomi vil ha konsekvenser for norske arbeidsplasser og kan komme til å prege norsk økonomi i lang tid fremover, sier Sanner.

Et tredje aspekt er krisen i oljebransjen.

– Oljeprisfallet og usikkerheten rundt etterspørselen etter olje og gass fremover skaper store utfordringer for oljeselskapene og leverandørindustrien, sier finansministeren.

Tirsdag kommer detaljene i en egen krisepakke for sektoren. Kjernen i forslaget er at selskapene får utsatt skatt, noe regjeringen håper vil gi inntil 100 milliarder kroner i økt likviditet.

– Gode forutsetninger

Tross de dystre utsiktene ønsker Sanner å avslutte med et optimistisk budskap

– Norge har sterke statsfinanser, robuste banker, en høyt utdannet befolkning, fantastiske naturressurser og tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet og partiene på Stortinget, sier han.

– Vi har de aller beste forutsetningene for å komme godt ut av krisen. Men vi må ikke nå senke skuldrene og tro at det er over.