Det timeslange folkemøtet  -«Hjerte for Nidarø – hjerte for byen» – er spekket med appeller fra fagfolk, profilerte politikere og byr også på en rekke kulturinnslag. Marvin Wiseth er konferansier og møteleder.

Initiativtakere til folkemøtet er kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) og pensjonert rådgiver i Trondheim kommune, Stein Thue.

Om en måned avgjøres trolig saken i bystyret:

–Aksjonen «Stans utbyggingen på Nidarø» har ført til en bevisstgjøring både på politisk nivå og blant folk flest. Byens befolkning begynner å innse hvilke konsekvenser en slik utbygging vil få. En ny storhall på Nidarø forringer både boligområder, naturmiljøet, og det skaper en uholdbar trafikksituasjon i nærmiljøet rundt hallen, sier Stein Thue.

Image with visual paralax effect

Illustrasjon: ÅF Advansia/LINK ARKITEKTUR (presentert for byutviklingskomiteen i Trondheim kommune 3.11.16).

Trondheim24 møter dem utenfor Nidarøhallen mandag ettermiddag sammen med musiker, NTNU-professor og Øya-beboer Bjørn Alterhaug, som har engasjert seg på vegne av kulturlivet i byen.

Ingrid Skjøtskift (H) er klar på hvorfor folk skal møte opp på Torget førstkommende onsdag:

– En stor del av byens befolkning mener at dette er en stor tabbe. Nå må de begynne å høre etter på rådhuset; ordføreren og de som tilhører det politiske flertallet, sier hun.

Bjørn Alterhaug var i høst initiativtaker til et kulturopprop som siden har samlet flere hundre underskrifter fra kulturpersonligheter og kulturarbeidere i byen. Alle stiller de seg bak kravet om å bevare den grønne lungen på Øya mens det ennå er mulig.

Alterhaug understreker at dette ikke bare er en bydelssak. Det er også en nasjonal sak.

– Trondheim er jo en virkelig kulturby i nasjonal sammenheng. Hvis man begynner å tulle med sånne områder som man absolutt trenger å bevare, enten man er Øya-beboer eller ikke, ja da gjør man noe veldig dumt!

Musiker og NTNU-professor Bjørn Alterhaug tok i høst initiativ til et kulturopprop mot utbyggingen på Nidarø. Han påpeker at dette ikke bare en bydelssak, men en nasjonal sak som handler om hvilken kulturby Trondheim er, skal og bør være i fremtiden.

Han håper byens innbyggere møter opp på Torget for å støtte en sak som i verste fall kan få et annet utfall enn det man fikk da aksjoner berget Bakklandet fra riving på 1970-tallet.

– Om femti år vil folk gremmes over denne saken og spørre seg «hvordan kunne vi bygge en sånn brutal koloss som det der? Der skal det være en grønn lunge!», sier Alterhaug engasjert.

Han viser til større byer som Moskva, Stockholm, London, New York, som han har spilt i så mange ganger.

– Se på disse byene, de har en grønn lunge i byen og de tar vare på ting.

Praten mellom de tre går heftig mens vi fotograferer, de snakker om trafikken i området, om naturmangfoldet, om at dette er en bydel for hele byen. Og viktigheten av å holde på de unike byområdene nært sentrum.

– Bakklandet ble jo bevart nettopp på grunn av det folkelige engasjementet, forteller Stein Thue.

– Men har ikke folk gitt opp denne saken nå og tenker at den allerede er avgjort?

Stein Thue svarer raskt på spørsmålet fra Trondheim24:

– Vi mobiliserer kampmoral med møtet vårt denne uka. Vi skal løfte stemningen. Vi har innledere som har både fagkunnskap, politisk innsikt, og kulturpersonligheter som bidrar til å styrke saken, sier han alvorlig.

Sannsynligheten for at de blir nødt til å lenke seg fast når gravemaskinene kommer, avviser de kontant:

Ingrid Skjøtskift, Bjørn Alterhaug og Stein Thue har engasjert seg i Nidarø-saken og inviterer denne uka til folkemøte på Torget.

– Vi tror på fornuften, vi tror på at all den arrogansen og prestisjen som er investert for å kjøre gjennom denne saken, vil bli lagt til side, sier Skjøtskift.

Arbeiderpartiet og ordfører Ottervik kjemper mot engasjerte beboere på flere fronter for tiden: Intern uenighet i Arbeiderpartiet blokkerer miljøgate i Innherredsveien. I Elgsetergate står striden om riving av gamle bygårder. Og nå står slaget om Øyas fremtid: 

– Kriger Rita Ottervik og Arbeiderpartiet mot sin egen befolkning på flere fronter i byen nå?

– Jeg tror det er et utslag av arroganse, ganske enkelt. De er ikke vant til å bli motsagt, og hun er ikke vant til at folk tar til motmæle mot henne. Det er det som skjer nå. Og da blir det sånn.

Alterhaug supplerer:

– Bydelene i Trondheim må nå stå sammen, og vi håper andre også kan bli inspirert til å jobbe for slike viktige saker i byen, og for den videre byutviklingen, sier han.

Alterhaug mener det er en altfor provinsiell tenkning når det gjelder byutvikling.

– Jeg kommer fra landet selv, men har bodd i byen i mer enn femti år og reist masse rundt i verden. Men det er hardt å se hvordan ett parti kan dominere en byutvikling som på en måte ikke stemmer med andre urbane steder. Hvorfor skal vi skille oss ut med å gjøre noe veldig negativt, som absolutt ikke er i tråd med hva andre gjør? Og da kan vi glemme å snakke om at vi på Øya er priviligert og sånn, for dette handler om mye større ting, uttaler Alterhaug.

Samtidig peker de på at det ikke er utarbeidet en ordentlig konsekvensanalyse i denne saken. Og at det finnes brukbare alternativ. Både på Sluppen, Brattøra og Granåsen.

– Men for å få fram et alternativ krever det at ordføreren engasjerer seg! Hun sitter jo bare med hendene i fanget og venter på at dette skal gå over. Det gjør det ikke, sier Skjøtskift bestemt.

– Nå er på tide at ordfører og rådmann kommer på banen og gjør alvor av å finne et alternativ. Men det krever handling fra øverste hold, avslutter hun.

Folkemøtet finner sted på Torget onsdag 16.november kl 18.00.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre