Skal pumpe opp olje for 100 milliarder

Ukategorisert: Det norske oljeselskap ASA overleverte fredag en plan for utbygging av Ivar Aasen-feltet til statsråd Ola Borten Moe i Det norskes hovedkontor i Trondheim.

Forventet inntekt gjennom Ivar Aasen-feltets økonomiske levetid rundt 100 milliarder kroner. Ivar Aasen-feltet inneholder rundt 150 millioner fat oljeekvivalenter. Den første oljen ventes i fjerde kvartal 2016. Det norskes andel av produksjonen ligger på 16.000 fat oljeekvivalenter pr dag fra fjerde kvartal 2016 og 23.000 fat oljeekvivalenter per dag på platå i 2019.

Administrerende direktør Erik Haugane ser fram til at Det norske nå skal i gang med utbyggingen:

– Ivar Aasen er en betydelig utbygging som representerer store verdier for det norske samfunnet og for rettighetshaverne. Vi ser fram til å ta fatt på oppgaven med det ansvar det er å være operatør. Dette er den største utbyggingen et norsk selskap, utenom Statoil, gjør på svært lang tid. Dette er et stort steg for Det norske som selskap, og viktig for mangfoldet på norsk sokkel, sier Haugane til Hegnar.no

Den økonomiske levetiden for Ivar Aasen-feltet kan bli 20 år, avhengig av oljepris og produksjonsutvikling. Totale investeringer for prosjektet er anslått til 24,7 milliarderkroner.

Med dagens oljepris er forventet brutto inntekt gjennom feltets økonomiske levetid rundt 100 milliarder kroner