Fra nyttår skal byggebransjen sjekkes grundigere

Ukategorisert: Fra nyttår må trøndersk byggebransje belage seg på å bli gått grundigere etter i sømmene av et uavhengig foretak. Tilfeller av slurv og byggefeil skal reduseres.

Dermed oppstår et stort marked for byggmestere og takstmenn som ønsker å tilby sine tjenester. 2600 foretak er så langt godkjent som «kontrollorgan».

Den nye ordningen som ble innført fra nyttår betyr at et profesjonelt og uavhengig foretak skal kontrollere fuktsikring og lufttetthet i småhus, samt brann, konstruksjonssikkerhet, grunnforhold og bygningsfysikk i større bygg.

– Både prosjektering og utførelse skal kontrolleres. Kontrollforetaket skal bekrefte at den kontrollerte virksomheten har tilfredsstillende systemer og rutiner, og at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres, sier Harald Fosse, partner i advokatfirmaet Grette, til det oppdragsbaserte nyhetsbyrået Newswire.

Det er tiltakshaver som skal sørge for at uavhengig kontroll blir utført.

– Kontrolløren skal påpeke eventuelle feil og mangler, og den som bygger skal utbedre dem. Men hvis kontrolløren overser noe og feilene ikke rettes, er den senere ansvarsfordelingen etter vår mening ikke tilstrekkelig klarlagt ennå, sier Fosse.

Han mener også at det haster med å få på plass en avklaring av dette.

Uklar kostnad

– Arbeidet med en standard som regulerer ansvarsforholdet og omfanget av kontrollen har stoppet opp. Så lenge standardiserte beskrivelser av oppdraget mangler, blir det også vanskelig å beregne kostnad og fremdrift for prosjektet.

Ifølge Fosse er ikke dette bare en utfordring i forholdet mellom tiltakshaver og kontrollør, men også i forhold til kostnadene for øvrige aktører i prosjektet. Dette har allerede vist seg å være en utfordring for tiltakshavere.

Reglene om uavhengig kontroll hadde vært utsatt flere ganger da de ble innført fra årsskiftet. Blant annet har det tatt tid å få på plass et tilstrekkelig antall kontrollforetak i hele landet.

Foretak kan søke om sentral godkjenning som kontrollforetak. Slik godkjenning gir enklere saksbehandling i kommunen ved søknad om ansvarsrett.

Et fortrinn

– Sentral godkjenning blir på den måten et fortrinn, men ikke et krav. Det kan søkes om lokal godkjenning i kommunen uten at foretaket har sentral godkjenning, sier Ketil Krogstad, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet, som håndterer godkjenningen.

Direktoratet mener kontrollen vil gjøre foretakenes kvalitetssikring bedre, noe som vil øke kvaliteten på arbeidet og gi færre byggefeil.

– Resultatet vil derfor bli mindre konflikter rundt byggearbeider. Det er fortsatt noen uavklarte spørsmål, men vi arbeider med å avklare disse, sier Krogstad.

Antall kontrollforetak med en form for sentral godkjenning ligger nå på 2600. Direktoratet har derimot ingen fullstendig oversikt over hvor mange foretak som totalt sett tilbyr kontrolltjenester.

Holder kurs

Norges Eiendomsakademi arrangerte kontrollkurs i en rekke større byer i fjor og har bestemt seg for å forlenge tilbudet.

– Fra nå og frem til utløpet av mars blir det kurs i Kristiansand, Trondheim, Fredrikstad, Oslo, Stavanger, Bergen, Tønsberg, Narvik og Ålesund. Interessen for disse kursene tok av ifjor høst og har fortsatt med full styrke inn i 2013, sier administrerende direktør Henning K. Møllerløkken.

De aller fleste deltakerne er byggmestere eller takstmenn fra før og har en solid byggfaglig plattform.

– På kontrollkurset får de i tillegg kunnskap om en rekke tilgjengelige verktøy og systemer som er nødvendige for å fylle rollen som kontrollør etter de nye forskriftene, sier Møllerløkken.