Mener du er på toppen av karrieren ved 39 år

Debatt: Vi blir stadig friskere og lever lenger, men norske arbeidstakere mener de er på karrieretoppen ved 43 år, enda de fleste har en tredjedel av arbeidslivet igjen.

Hvordan skal vi få nordmenn til å føle seg evig unge – også i arbeidslivet?

I Manpowers Working Life undersøkelse fra 2011 svarer nordmenn at toppen er nådd ved 43 år. Enda mer oppsiktsvekkende er at de som er født på 80- og 90-tallet mener karrieretoppalderen ligger på 39 år. Sistnevnte gruppe vil ikke kunne pensjonere seg like tidlig som sine foreldre og må derfor stå lengre i jobb.

Undersøkelsen viser videre at yrkesaktive nordmenn ønsker å trappe ned allerede når de er 55 år, hele 12 år før normert pensjonsalder. Blant dem over 55 år ønsker mer enn halvparten å gå ned i arbeidstid de kommende fem årene. Nesten halvparten vil ta på seg mindre ansvar i arbeidslivet og hele 45 prosent vil slutte å arbeide.
Vi lever lenger, men vil ikke jobbe mer. Hvorfor?

«Du måste flytta på dig»

Lav mobilitet blant eldre arbeidstakere i Norge er i følge OECD sterkt medvirkende til at eldre har et kortere arbeidsliv. De blir for lenge i jobbene sine, noe som gjør at de blir mindre attraktive dersom de ønsker å skifte jobb.

Det er en av de viktigste årsakene til at folk pensjonerer seg tidlig, ifølge en NOVA-rapport fra juni i år.

Vi vet at det er stor etterspørsel etter folk med erfaring og spisskompetanse både i Norge og internasjonalt. Arbeidstakere med bred kompetanse og lang fartstid er attraktive for mange arbeidsgivere. For arbeidsgivere som trenger midlertidig innleie av vikarer og konsulenter med solid kompetanse kan det bli en vinn-vinn situasjon å gjøre seg mer attraktive for seniorene.

Ja takk, begge deler

De eldre blir eldre. Og jo eldre de blir, jo lengre synes de at de kan jobbe. Det viser tall fra årets Seniorpolitisk barometer. Barometeret viser også at seniorene søker tilbake til Ole Brumms leveregel: Flere ønsker å jobbe samtidig som de tar ut noe pensjon.

I arbeidsmarkedet er det stor mangel på spesialister. Det å jobbe som konsulent gir mange muligheter for karriereutvikling.

Vi ser fra vår virksomhet i Experis at disse spesialistene i økende grad er konsulenter over 50 år, noe som er naturlig etter som det tar tid å bygge opp spisskompetanse. Vi velger å tro at økningen følger mentaliteten til eldre arbeidstakere: de har en solid kompetanse, ønsker fleksibilitet og ofte en mulighet til å velge arbeidsgiver.

Svaret på hvordan vi skal holde på seniorene er derfor enkelt: Norske arbeidstakere må våge å pushe grenser også i arbeidslivet og sette seg nye mål. Seniorene må søke utfordringer, holde seg faglig oppdatert og vise seg frem.

Og ledere? Få dine medarbeidere til å føle seg som en evig ung femtiåring.